h

Nieuws uit 2015

19 november 2015

SP: Baas over eigen ICT

Foto: SP / www.emaze.com

De SP heeft eerder zorgen geuit over het beleid en de gemaakte kosten van de gemeente Rotterdam als het gaat om de inkoop van ICT-diensten. De SP wil dat Rotterdam de gemeentelijke ICT onderbrengt in een coöperatie , zoals drie andere steden dat gaan doen. Daarom stelt de partij vragen aan het college hierover.

Lees verder
17 november 2015

Rotterdam laat zich niet uit elkaar spelen

Foto: Christine de Vos

Zo'n 600 mensen verzamelden zich maandagavond op het Vredesplein in Rotterdam. Islamitische, christelijke, joodse en atheïstische Rotterdammers, leden en vertegenwoordigers van de SP en andere politieke partijen, en tal van anderen kwamen er samen. Om stil te staan bij de aanslagen van vorige week en om duidelijk te maken: in Rotterdam geven we haat en geweld geen kans en willen we samen-leven.

Lees verder
17 november 2015

SP-afdelingen in actie tegen afschaffen kwijtschelding waterschap

Het Hoogheemraadschap Delfland dreigt de kwijtschelding voor minima af te schaffen. Huishoudens in onder andere Rotterdam-West die nu al niet kunnen rondkomen, krijgen er hierdoor vanaf 2017 ruim 280 euro vaste lasten bij. Donderdag doen de SP-afdelingen uit de regio een poging het plan van tafel te krijgen.

Lees verder
13 november 2015

Begroting 2016: verkeerde verdeling van de armoede

Foto: Gemeente Rotterdam / Gemeente Rotterdam

'Een slechte verdeling van de armoede,' dat is het vaststellen van de begroting voor volgend jaar. Met deze woorden nodigt SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn wethouder Visser van financiën uit om echt ten strijde te trekken tegen de bezuinigingen die al jaren lang vanuit Den Haag op Rotterdam neerhagelen. Vandaag bespreekt de gemeenteraad de begroting 2016 en de SP deed tientallen voorstellen om het schaarse geld eerlijker te verdelen in de stad. Een aantal voorstellen is overgenomen.

Lees verder
13 november 2015

Stadsbestuur: “Leeftijdsdiscriminatie geen probleem”

Foto: SP

Een voorstel van de Socialistische Partij om Rotterdam tot jeugdloonvrije gemeente uit te roepen heeft het niet gehaald in de gemeenteraad van 12 november. In Amsterdam, Den Haag, Utrecht en vele andere gemeenten hadden de gemeenteraad en college zich al uitgesproken tegen wettelijk minimumjeugdloon. De SP hoopte dat Rotterdam als laatste van de grote steden hetzelfde zou doen.

Lees verder
11 november 2015

Huurteam weg, aanpak huisjesmelkers hapert

Als het aan het college ligt heeft Rotterdam vanaf volgend jaar geen Huurteam meer. Dit besluit is genomen nog voordat er een fatsoenlijke evaluatie van de aanpak huisjesmelkers heeft plaatsgevonden. Schandalig vindt de SP, want de aanpak van huisjesmelkers zou één van de prioriteiten van dit college zijn. Het Huurteam Rotterdam vervult, met de ondersteuning van huurders bij procedures tegen malafide verhuurders, een belangrijke schakel in de aanpak van ongewenste huisjesmelkers in de stad.Lees verder

Pagina's

U bent hier