h

Nieuws uit 2015

18 oktober 2015

Woonvisie college Rotterdam: Ongefundeerd wensdenken

Onlangs presenteerde het Rotterdamse college de concept-Woonvisie. Hierin valt te lezen dat het college af wil van 20.000 goedkope woningen. 'De nieuwe toekomstvisie op wonen in Rotterdam is een utopisch wensbeeld, niet bedoeld voor het gros van de Rotterdammers' stelt SP Raadslid Querien Velter. 'De hele visie hangt aan elkaar van ongefundeerde aannames en er wordt niet verteld dat grof gesubsidieerde gentrificatie nodig is om dit te bereiken'. De SP werkt aan een alternatieve Woonvisie en is daarom een onderzoek gestart met de hulp van bewoners, organisaties en wetenschappers.

Lees verder
13 oktober 2015

Uitreiking Gouden en Zilveren Prikstok aan staatssecretaris Klijnsma en wethouder Struijvenberg

Donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur, voorafgaand aan de documentaire en het debat 'De tegenprestatie' in Arminius, reikt Pieter Wondergem, voorzitter van de net opgerichte Rotterdamse actiegroep tegen Werken zonder Loon, een gouden en zilveren prikstok uit aan respectievelijk staatssecretaris Klijnsma en wethouder Struijvenberg van sociale zaken. Dit zal voor de deur van Arminius gebeuren.

Lees verder
13 oktober 2015

Hart van Zuid: behoud groen en draagvlak

Nu het plan voor Hart van Zuid zich steeds verder uitkristalliseert, blijkt de uitwerking verre van goed te verlopen. De SP vindt dat het voorliggende plan te weinig rekening houdt met de buurt, door de gekozen inpassing van het busvervoer en het opofferen van de Carnissetuin. Onacceptabel vindt de SP-fractie, een plan dat 'in dienst staat van de stad en haar inwoners' zou op brede steun uit de omgeving moeten kunnen rekenen. Woensdag tijdens de raadscommissie zal de SP het college haar ideeën voorleggen om tot een beter voorstel te komen.

Lees verder
12 oktober 2015

SP wil opheldering over deal A13-16

De SP wil opheldering over de politieke deal die gesloten zou zijn in het dossier A13/A16. ADRD berichtte op 10 en 12 oktober dat er een extra investering zou worden gedaan voor de leefbaarheid in Prins-Alexander als compensatie voor de weg. Het zou gaan om een afspraak in het coalitieakkoord. De afspraak is echter niet zwart op wit terug te vinden en daarom wil SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn aanstaande donderdag in debat.

Lees verder
8 oktober 2015

SP wil nieuw college voor de stad

Foto: Michiel Knoops/SP

Als het aan de SP ligt blijft het huidige stadsbestuur niet struikelen van incident naar incident. Het is tijd om de coalitie open te breken en nieuwe besprekingen met alle partijen te starten over de richting van de stad. De SP reikt hiervoor de hand tijdens de algemene beschouwingen vanmiddag.

Lees verder
7 oktober 2015

Rotterdams klimaatbeleid blijft achter

Foto: Pixabay

Vorig jaar is de gemeenteraad een plan beloofd om Rotterdam toekomstbestendig te maken als het gaat om klimaatverandering. Een jaar later is dat plan er nog steeds niet en de SP wil weten waar het blijft. Voor een goed voorstel is tenslotte geld nodig en de bespreking van de begroting staat voor de deur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier