h

SP wil opheldering over deal A13-16

12 oktober 2015

SP wil opheldering over deal A13-16

De SP wil opheldering over de politieke deal die gesloten zou zijn in het dossier A13/A16. ADRD berichtte op 10 en 12 oktober dat er een extra investering zou worden gedaan voor de leefbaarheid in Prins-Alexander als compensatie voor de weg. Het zou gaan om een afspraak in het coalitieakkoord. De afspraak is echter niet zwart op wit terug te vinden en daarom wil SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn aanstaande donderdag in debat.

Leefbaar Rotterdam stemde afgelopen donderdag – na eerder fel verzet – in met de inpassingsovereenkomst voor de aanleg van de A13/A16. Het ADRD berichtte op 10 en 12 oktober dat deze ommezwaai gevolg was van een politieke deal, maar volgens Leefbaar Rotterdam ging het hierbij om een afspraak in het coalitieakkoord. Deze afspraak is echter niet terug te vinden of het zou moeten gaan om de zinsnede: '... impuls voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken, met name in Oost... '. Deze impuls is echter niet terug te vinden in de begroting voor 2016 of de financiële planning op de lange termijn. SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: 'In de berichtgeving wordt een deal gesuggereerd over de ruggen van de mensen langs de route van de nieuwe weg. Dat schaadt de belangen van tienduizend Rotterdammers en het aanzien van de politiek. Ik wil hierover het college donderdag ter verantwoording roepen.'

Donderdag komen wat de SP betreft in het debat de volgende vragen aan de orde: Is er inderdaad sprake van de genoemde deal en zo ja, wat is hierbij de betrokkenheid van het college dan wel de betrokken wethouders? Op welke manier is de genoemde impuls in Oost terugvinden in het financiële beleid van het college? Is het college van plan met een nader plan te komen voor de impuls in Oost? En zo ja, wat is het bedrag dat hier mee gemoeid zal zijn en waar haalt het college dat geld vandaan? De Kleijn: 'De beste 'impuls aan Oost' was geweest om de snelweg niet op deze manier door de strotten van de mensen te duwen.'

De SP Rotterdam was eerder al kritisch over de aanleg van de weg, maar nog sterker toen ook bleek dat de inspraak van de bewoners met een pennestreek de prullenbak in ging.

U bent hier