h

Nieuws uit 2015

9 november 2015

Behoud(t) voor de stad

De SP wil dat de gemeente Rotterdam hout uit bomenkap en snoei gaat hergebruiken. Onnodige kap moet voorkomen worden, maar soms is kap noodzakelijk en wat is dan mooier dan het hout een tweede leven te geven in de Rotterdamse buitenruimte, bijvoorbeeld in de vorm van bankjes of bij speeltuinen. De SP dient hiervoor een motie in bij de komende begrotingsbehandeling aanstaande donderdag.

Lees verder
5 november 2015

SP-voorstellen voor een beter Beverwaard

Foto: Beverwaardgheden.nl / www.beverwaardigheden.nl

De SP is al enkele weken op pad in de Beverwaard, voor een beter Beverwaard met AZC.  De fractie, bestuur en gebiedsleden gingen op bezoek bij bewoners, verengingen en organisaties. Op basis van deze gesprekken, dient de SP-fractie enkele voorstellen in tijdens de gemeenteraads-vergadering. De SP wil, al jaren, betere voorzieningen maar ook duidelijkheid voor de bewoners en slagkracht wat betreft de opvang van asielzoekers.

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn nam het in de raad op voor de bewoners in de Beverwaard met een vurig betoog: 'Problemen in de Beverwaard hebben niets te maken met de komst van vluchtelingen maar met jullie beleid, het beleid van Leefbaar Rotterdam!'

Lees verder
5 november 2015

SP feliciteert nieuw raadslid Pieter Schol

Vandaag is  SP-raadslid Pieter Schol officieel door de gemeenteraad geïnstalleerd. Schol vervangt SP-raadslid Sun van Dijk tijdelijk, ze heeft zwangerschapsverlof.

Lees verder
28 oktober 2015

Tekort huurwoningen niet schuld van vluchteling

Foto: SP

De SP vindt dat het Rotterdamse college, niet de vluchteling, schuld heeft aan het tekort aan huurwoningen. De partij wil dat er per direct gestopt wordt met de verkoop van sociale huurwoningen. Naast het bestaande tekort aan goedkope woningen, moet Rotterdam komende tijd ook zorgen voor voldoende woningen om statushouders te huisvesten. Maar terwijl de vraag naar betaalbare huisvesting groeit, blijft het college stoïcijns vasthouden aan een, in hun ogen, gewenste afname van de goedkope voorraad. De SP dient vandaag bij de begrotingsbehandeling een motie in om de verkoop van corporatiewoningen te stoppen.

Lees verder
27 oktober 2015

Pieter Schol nieuw raadslid SP!

Pieter Schol (57) wordt 5 november geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor de SP. Hij vervangt Sun van Dijk, die vanwege zwangerschapsverlof voor enkele maanden afstand doet van haar raadszetel. Pieter Schol neemt zitting in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport.

Lees verder
27 oktober 2015

Wethouder onvolledig over Carnissetuin

Foto: SP

In de huidige plannen van Hart van Zuid moet de Carnisstuin wijken voor meer parkeerplaatsen voor het Hoornbeeckcollege. De SP-fractie ontdekte echter dat de tuin helemaal geen onderdeel uitmaakte van de oorspronkelijke plannen. De wethouder beweert weliswaar dat de gemeenteraad in 2011 heeft ingestemd met de plannen voor Hart van Zuid, inclusief de tuin, maar dat is dus onjuist. SP-raadslid Querien Velter: 'Woensdag zal ik de wethouder hierover in de raadscommissie ter verantwoording roepen. Wat de SP betreft is de strijd voor behoud van de Carnissetuin nog lang niet gestreden.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier