h

SP-voorstellen voor een beter Beverwaard

5 november 2015

SP-voorstellen voor een beter Beverwaard

Foto: Beverwaardgheden.nl / www.beverwaardigheden.nl

De SP is al enkele weken op pad in de Beverwaard, voor een beter Beverwaard met AZC.  De fractie, bestuur en gebiedsleden gingen op bezoek bij bewoners, verengingen en organisaties. Op basis van deze gesprekken, dient de SP-fractie enkele voorstellen in tijdens de gemeenteraads-vergadering. De SP wil, al jaren, betere voorzieningen maar ook duidelijkheid voor de bewoners en slagkracht wat betreft de opvang van asielzoekers.

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn nam het in de raad op voor de bewoners in de Beverwaard met een vurig betoog: 'Problemen in de Beverwaard hebben niets te maken met de komst van vluchtelingen maar met jullie beleid, het beleid van Leefbaar Rotterdam!'

Grote schulden zijn probleem nummer 1 in de Beverwaard. Gezien de schuldhulpverlening in de wijk overbelast is, wil de SP dat het college met een plan komt om de schuldhulp binnen en buiten het wijkteam uit te breiden.

Foto: SP

De SP ´ers spraken onder meer met de mensen van speeltuinvereniging De Stormpolder in de Beverwaard

Woningcorporaties hebben meerjarige plannen om te investeren op de plank liggen voor groot onderhoud en woningverbetering in de Beverwaard. De SP eist dan ook dat de grote opknapbeurt van verschillende buurten in de Beverwaard vervroegd van start gaat.

Wat betreft de huisvesting van asielzoekers die mogen blijven, vindt de SP dat er niet alleen een beroep moet worden gedaan op sociale woningen, waar helaas al een tekort aan is. Maar dat ook leegstaande  kantoorgebouwen en scholen geschikt gemaakt moeten worden.

Deze laatste twee voorstellen konden op steun rekenen van een meerderheid van de gemeenteraad.

Foto: SP

De SP had al eerder gesprekken met tientallen bewoners in wijkgebouw De Focus, met ondernemers en de Dierenvoedselbank. Maar ook met de House of Hope, Stichting Met Zuid e.a.

Met het oog op de toekomst heeft de SP een ander voorstel dat vraagt om meer kleinschalige opvangvoorzieningen verspreid over de stad, dit creëert meer draagvlak in de wijk en is beter voor de vluchtelingen zelf.

Foto: SP
In de Beverwaard is er onvoldoende ruimte voor
activiteiten voor bewoners. In wijkgebouw De Focus wordt steeds meer ruimte gebruikt door gemeentelijke instellingen zoals het wijkteam. 'Het lijkt meer op een Huis van de gemeente in plaats van een Huis van de wijk,' volgens SP-raadslid Josine Strörmann. De SP wil het college laten onderzoeken hoe er in de wijk meer en betere ruimte beschikbaar gemaakt kan worden voor sociale en culturele activiteiten.

Zaterdag 7 november bezoeken de SP'ers opnieuw de Beverwaard. Leo de Kleijn: 'Gek genoeg staat ene meneer Wilders dan te flyeren bij de Markthal tegen het AZC. Misschien moet de SP hem duidelijk maken dat de Beverwaard een stukje verder ligt.'

 

U bent hier