h

Stadsbestuur: “Leeftijdsdiscriminatie geen probleem”

13 november 2015

Stadsbestuur: “Leeftijdsdiscriminatie geen probleem”

Foto: SP

Een voorstel van de Socialistische Partij om Rotterdam tot jeugdloonvrije gemeente uit te roepen heeft het niet gehaald in de gemeenteraad van 12 november. In Amsterdam, Den Haag, Utrecht en vele andere gemeenten hadden de gemeenteraad en college zich al uitgesproken tegen wettelijk minimumjeugdloon. De SP hoopte dat Rotterdam als laatste van de grote steden hetzelfde zou doen.

Wethouder Visser (D66, financiën) ontraadde het voorstel omdat het overbodig was en tegelijkertijd disproportioneel zou zijn. De SP vindt het pas disproportioneel dat jongeren wel de volwassen huur moet betalen en ook écht niet voor de helft van de prijs boodschappen kunnen doen bij de buurtsuper. Tot grote teleurstelling van de SP kreeg het voorstel alleen steun van Partij voor de Dieren, NIDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Leo de Kleijn (Fractievoorzitter SP): “Dat het college zich als enige van de grote steden weigert uit te spreken tegen jeugdloon en deze vorm van leeftijdsdiscriminatie niet wil bestrijden is ronduit teleurstellend.” Ook jongeren kunnen niks verwachten van dit college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA.

En zo voert Rotterdam nog een lijstje aan: het lijstje van gemeenten dat leeftijdsdiscriminatie blijkbaar geen probleem vindt.  

U bent hier