h

Nieuws uit 2014

25 september 2014

Volkstuinders niet het snoeimes op de keel zetten

De volkstuinen krijgen te maken met grote veranderingen in de toekomst. Op verzoek van de gemeente moet de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV), met circa 5.000 leden in Rotterdam, haar beheertaken onderbrengen in een stichting en focussen op belangenbehartiging. Aanstaande zaterdag wordt gestemd hierover  tijdens het congres. Bij een 'nee' wordt het beheer geprivatiseerd. Er wordt volgens de tuinders veel druk uitgeoefend door de gemeente. De SP vroeg hier aandacht voor in de gemeenteraad.

Lees verder
25 september 2014

SP: Leefbaar-college geeft gewone Rotterdammers nog een trap na

Vandaag presenteerde het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA de plannen voor de komende vier jaar. Concrete plannen voor de aanpak van de grootste problemen van Rotterdammers, zoals de werkloosheid en de hoge woonlasten, ontbreken. “Dat dit college haar programma de titel '#kendoe' durft mee te geven is een gotspe,“ vindt SP fractievoorzitter Leo de Kleijn. “Voor 95% is dit programma oude wijn in nieuwe zakken en bestaat het uit beleid dat al in gang gezet is door het vorige college. En waar er wel nieuw beleid is, zoals de bezuinigingen op het armoedebeleid, gaat het in rap tempo de verkeerde kant op.”

Lees verder
23 september 2014

SP deelt zorgen van Rekenkamer over invoering jeugdstelsel

Vandaag presenteerde de Rotterdamse Rekenkamer het rapport 'Zorg om de jeugd'. De conclusies van dit rapport sluiten aan bij de zorgen die de SP vorige week in de bespreking van het nieuwe jeugdstelsel in de raadscommissie ook al uitte. De uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer zijn voor de SP herkenbaar. Net als de Rotterdamse Rekenkamer maakt de SP zich grote zorgen over of er voldoende financiële buffer is om eventuele tekorten op te vangen.

Lees verder
18 september 2014

SP: Niet bouwen voor leegstand

Naar aanleiding van het nieuws dat de elektronicagigant Saturn niet in de in aanbouw zijnde Cool63 zal trekken, heeft de SP-fractie haar zorgen geuit over de gevolgen van het toevoegen van duizenden vierkante meters winkelruimte aan de binnenstad waarvan nog onduidelijk is of er een gepaste invulling voor gaat komen.

Lees verder
17 september 2014

SP: Geef de Rotterdamse jeugdzorg duidelijkheid, maar vooral de ruimte

Tijdens de commissievergadering werd de herinrichting van de jeugdzorg voor de Rotterdamse kinderen besproken. De SP heeft tijdens deze vergadering gepleit voor meer duidelijkheid zonder alles voor de professionals dicht te timmeren. Een voorstel van de SP voor een flexibele opschaling naar meer crisisbedden werd door de wethouder toegezegd en zal hij samen met het werkveld op pakken.

Lees verder
11 september 2014

Rotterdam spreekt zich uit tegen haat en extremisme

Op initiatief van de SP Rotterdam hebben alle fracties van de gemeenteraad, van NIDA tot Leefbaar Rotterdam, zich met een raadsbrede motie unaniem uitgesproken tegen alle vormen van extremisme die een ontspannen Rotterdamse samenleving kunnen bedreigen, inclusief jodenhaat, moslimhaat en homohaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier