h

SP deelt zorgen van Rekenkamer over invoering jeugdstelsel

23 september 2014

SP deelt zorgen van Rekenkamer over invoering jeugdstelsel

Vandaag presenteerde de Rotterdamse Rekenkamer het rapport 'Zorg om de jeugd'. De conclusies van dit rapport sluiten aan bij de zorgen die de SP vorige week in de bespreking van het nieuwe jeugdstelsel in de raadscommissie ook al uitte. De uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer zijn voor de SP herkenbaar. Net als de Rotterdamse Rekenkamer maakt de SP zich grote zorgen over of er voldoende financiële buffer is om eventuele tekorten op te vangen.

Het werken met wijkteams, om zo de zorg dichter naar de Rotterdammers te brengen, kan ervoor zorgen dat het een 'aanzuigende werking' krijgt. SP-raadslid Sun van Dijk: “De nieuwe manier van werken moet laagdrempelig zijn en ervoor zorgen dat hulp eerder geboden wordt wanneer dit nodig is. De kans is aannemelijk dat dit daardoor juist leidt tot een toename van hulpvragen. De gemeente heeft een kleine financieel buffer, maar ik vraag me af of dat voldoende is en wat er gebeurd als ook die buffer op is. Daar ga ik de wethouder stevig over aan de tand voelen”.

Ook heeft de Rekenkamer dezelfde zorgen als de SP over de onrust en onduidelijkheden die er bij de professionals leven. De SP heeft al eerder gepleit voor meer duidelijkheid zonder alles voor de professionals dicht te timmeren. Met nog maar drie maanden te gaan voor de invoering zijn nog altijd niet in alle wijken al een team samengesteld. De wijkteams die er zijn weten nog niets over hun huisvesting of aan wie ze verantwoording af moeten leggen; aan hun wijkteamleider of hun moederorganisatie.

Van Dijk: “Wat de SP betreft moeten de aanbevelingen van de Rekenkamer serieus genomen worden door het college. We staan voor een hele grote verandering die veel consequenties kan hebben voor de meest kwetsbare kinderen in Rotterdam. Met dat in onze achterhoofd moeten we alert zijn op alle risico's die er bestaan en ervoor zorgen dat er meer geld wordt vrijgemaakt indien dit nodig is.”

U bent hier