h

SP: Leefbaar-college geeft gewone Rotterdammers nog een trap na

25 september 2014

SP: Leefbaar-college geeft gewone Rotterdammers nog een trap na

Vandaag presenteerde het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA de plannen voor de komende vier jaar. Concrete plannen voor de aanpak van de grootste problemen van Rotterdammers, zoals de werkloosheid en de hoge woonlasten, ontbreken. “Dat dit college haar programma de titel '#kendoe' durft mee te geven is een gotspe,“ vindt SP fractievoorzitter Leo de Kleijn. “Voor 95% is dit programma oude wijn in nieuwe zakken en bestaat het uit beleid dat al in gang gezet is door het vorige college. En waar er wel nieuw beleid is, zoals de bezuinigingen op het armoedebeleid, gaat het in rap tempo de verkeerde kant op.”

Dit beleid lijkt volgens de SP op een omgekeerde Robin Hood-actie. Terwijl tienduizenden Rotterdammers de klappen van de crisis nog moeten verwerken, geeft dit college nog een trap na. Het college steelt van de arme Rotterdammers en geeft de mensen met een iets beter inkomen er alles bij elkaar netto €10,73 terug aan lokale belastingen. Rotterdammers met een laag inkomen zullen geen recht meer hebben op de volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de langdurigheidstoeslag voor mensen in de bijstand wordt geschrapt.

De SP fractie is daarnaast vooral bezorgd over de bezuinigingen op het schoon en heel beleid in de wijken. Meer dan vijf miljoen wordt hier op gekort. Wat tot een toename leidt van de vervuiling, het zwerfvuil en de verloedering in kwetsbare buurten.

Ook het gebrek aan ambitie op het gebied van energiebesparing en lagere woonlasten is de SP fractie een doorn in het oog. 10.000 woningen wil dit college duurzamer maken in vier jaar. Dat is nog niet een vijfde van de ambitie zoals die door het kabinet is vastgelegd in het energieakkoord. De plannen om de stad duurzamer te maken zijn volstrekt ondermaats. De Kleijn: “Het lijkt erop alsof het college denkt dat we klimaatverandering met zijn allen weg gaan fietsen, terwijl we juist de  grootproducenten van CO2-uitstoot moeten aanpakken.”

Tot slot is de SP fractie zeer bezorgd over de 11 miljoen aan bezuinigingen voor volgend jaar op de maatschappelijke ondersteuning. “Dat leidt tot een verdere verschraling van bijvoorbeeld de zorg voor daklozen, het welzijnswerk en de zorg. Dat moeten we niet hebben in Rotterdam. Zeker niet nu we de komende jaren al te maken krijgen met een forse aanslag op de zorg door het beleid van het VVD-PvdA kabinet”, aldus de Kleijn.

De SP zal in de raadsbehandeling van de plannen fors inzetten op een sociaal alternatief. “We willen het beleid socialer en duurzamer maken en zullen de komende weken voorstellen daartoe presenteren.”

Daarnaast roept de SP Rotterdammers op actie te voeren tegen dit beleid van het stadsbestuur. Om te beginnen met een Mars tegen de Armoede op 17 oktober.

U bent hier