h

Nieuws uit 2014

16 juli 2014

SP: Stuur ambtenaren niet zomaar de laan uit

Bij de behandeling van de kaderbrief in de gemeenteraad heeft de SP zich ingezet om te voorkomen dat het college overgaat tot het verder snijden in het gemeentelijk apparaat zonder daar eerst goed over nagedacht te hebben. De SP heeft daarvoor een motie ingediend en die is aangenomen in de raadsvergadering.

Lees verder
16 juli 2014

SP moties voor kinderen in speciaal onderwijs aangenomen

Vandaag werd tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer twee moties van de SP aangenomen. In beide gevallen ging het om voorstellen om de zorg voor kinderen in het speciaal onderwijs te garanderen. De maaltijdvoorziening ter ondersteuning van de medicatie en de ondersteunende zorg die het pedologisch instituut op de scholen biedt zijn gered door de voorstellen van de SP.

Lees verder
15 juli 2014

SP: Houd héél Rotterdam schoon en heel!

De SP maakte zich vandaag bij het behandelen van de kaderbrief 2014 hard voor het schoon en heel houden van de stad. Het college is van plan 10 miljoen extra te bezuinigen op fysiek beheer. De SP acht het onmogelijk dat met deze bezuinigingen het schoon en heel niveau van de buitenruimte in alle wijken van Rotterdam op peil blijft.

Lees verder
15 juli 2014

SP wil onderhoud van De Hofbogen

De SP heeft in de bespreking van de kaderbrief 2014 gepleit voor het structureel reserveren van minimaal 50.000 euro per jaar voor het onderhoud van de Hofbogen, met name de verkeersbogen en wil dat het college snel met een plan van aanpak komt. De SP is van mening dat de Hofbogen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Rotterdam Noord en dat er al veel te lang wordt gewacht met de renovatie van dit monument.

Lees verder
15 juli 2014

Kwetsbare scholieren niet in de hoek zetten

Het pedologisch instituut biedt ondersteunende zorg en begeleiding aan scholieren, zodat deze kinderen het onderwijs goed kunnen volgen. Die ondersteuning zou in Rotterdam niet meer geboden kunnen worden, waardoor mogelijk deze groep kinderen per 1 augustus thuis komt te zitten. De SP wil dit voorkomen. Tijdens de behandeling van de kaderbrief in de gemeenteraad 15 juli wil de SP-fractie met een motie zorgen voor een financiële overbrugging.

Lees verder
15 juli 2014

Rotterdamse woningen moeten duurzamer, niet duurder

De SP zal bij het behandelen van de kaderbrief 2014 met een ambitievoorstel komen voor de verduurzaming van de Rotterdamse woningvoorraad, te beginnen met de aanpak van de slechtste woningen. De SP vindt dat Rotterdam alles op alles moet zetten om de landelijke doelstelling uit het energie-akkoord te behalen. Het realiseren van energiebesparing bij bestaande woningen zorgt naast voor positieve effecten op het milieu, ook voor een daling van de woonlasten en het scheppen van lokale werkgelegenheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier