h

Rotterdam spreekt zich uit tegen haat en extremisme

11 september 2014

Rotterdam spreekt zich uit tegen haat en extremisme

Op initiatief van de SP Rotterdam hebben alle fracties van de gemeenteraad, van NIDA tot Leefbaar Rotterdam, zich met een raadsbrede motie unaniem uitgesproken tegen alle vormen van extremisme die een ontspannen Rotterdamse samenleving kunnen bedreigen, inclusief jodenhaat, moslimhaat en homohaat.

Hiermee reageert de SP op burgemeester Aboutaleb die de moslimgemeenschap opriep om afstand te doen van IS en jihadisme. Volgens SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn zette de burgemeester de verkeerde toon, omdat daarmee de suggestie zou gewekt worden dat alle moslims bij voorbaat min of meer verdacht zijn. Daarbij komt dat allerlei landelijke en Rotterdamse organisaties uit de moslimgemeenschap, islamitische verenigingen en imams zich al eerder hebben uitgesproken. Leo de Kleijn: “Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het overgrote deel van de 1 miljoen moslims in Nederland ook maar iets te maken heeft met IS en zich daarom niet aangesproken voelen hiertegen uit te spreken.”

Ook zet de SP grote vraagtekens bij de maatregelen die er vanuit de regering en de Tweede Kamer worden genomen. De SP Rotterdam is faliekant tegen het afnemen van paspoorten, omdat het een straf is die niet past bij onze rechtsstaat. De SP roept juist op tot dialoog in plaats van harde taal. Met de recente internationale conflicten die ook in Rotterdam doorklinken is het van groot belang om ervoor te zorgen dat dit niet leidt tot groeiende tegenstellingen in de multiculturele Rotterdamse samenleving. Leo de Kleijn: “In een diverse stad als Rotterdam is het juist nodig dat de verschillende culturele en religieuze gemeenschappen met elkaar in gesprek zijn op basis van inclusiviteit. Het stadsbestuur heeft hier een belangrijke rol in te spelen. Met of zonder een kopje thee.”

Zie hieronder de motie die de SP Rotterdam samen met alle andere Rotterdamse partijen heeft ingediend:

 

U bent hier