h

SP: Niet bouwen voor leegstand

18 september 2014

SP: Niet bouwen voor leegstand

Naar aanleiding van het nieuws dat de elektronicagigant Saturn niet in de in aanbouw zijnde Cool63 zal trekken, heeft de SP-fractie haar zorgen geuit over de gevolgen van het toevoegen van duizenden vierkante meters winkelruimte aan de binnenstad waarvan nog onduidelijk is of er een gepaste invulling voor gaat komen.

Afgelopen jaren hebben zowel ontwikkelaars als het voormalig college gepronkt met het verbouwproject aan de Coolsingel en de zogenaamde 'publiekstrekker' Saturn die de daarvoor bestemde 10.000 vierkante meter winkelruimte zou vullen op deze prominente plek in de binnenstad. Nu het bouwproject in de afrondende fase is, dreigt volgens de ontwikkelaar langdurige leegstand van een groot gedeelte van het gebouw.

De SP-fractie heeft zich altijd  grote zorgen gemaakt over de gevolgen van het toevoegen van duizenden vierkante meters winkelruimte aan de binnenstad en wil daarom zo snel mogelijk een debat over de ontwikkelingen bij Cool63 alsook over nog op de rol staande projecten, waarvan de belangrijkste Forum is. Bij Forum wordt nog 24.000 extra m2 winkelruimte toegevoegd en zijn reeds problemen aangekaart met het verhuurd krijgen van de geprogrammeerde hoeveelheid winkelruimte.

SP-raadslid Querien Velter: "Met dit debat, dat 8 oktober plaats zal vinden, willen we voorkomen dat Rotterdam de komende jaren met duizenden vierkante meters nieuwgebouwde leegstand opgescheept komt te zitten, met alle gevolgen voor de huidige ondernemers in en rondom de binnenstad van dien."

U bent hier