h

Volkstuinders niet het snoeimes op de keel zetten

25 september 2014

Volkstuinders niet het snoeimes op de keel zetten

De volkstuinen krijgen te maken met grote veranderingen in de toekomst. Op verzoek van de gemeente moet de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV), met circa 5.000 leden in Rotterdam, haar beheertaken onderbrengen in een stichting en focussen op belangenbehartiging. Aanstaande zaterdag wordt gestemd hierover  tijdens het congres. Bij een 'nee' wordt het beheer geprivatiseerd. Er wordt volgens de tuinders veel druk uitgeoefend door de gemeente. De SP vroeg hier aandacht voor in de gemeenteraad.

Er zou vanuit Stadsontwikkeling veel druk worden uitgeoefend op de volkstuinders om een keuze te maken die ze niet willen. Volgens hen heeft de RBvV onder druk van Stadsontwikkeling naar hun leden gecommuniceerd dat een stem tegen de nieuwe statuten op het congres, de overgang van vereniging naar stichting, leidt naar een privatering van de volkstuinen. Een bedrijfsvoering met een winstoogmerk en de gebruikelijke 21% BTW. Een fikse verhoging van de huurprijs dus.

De SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn van mening dat de volkstuinders de ruimte moeten krijgen om zelf de koers te bepalen en zonder dwang een besluit te nemen over de voorgelegde statuten. Er is meer tijd en begeleiding nodig.

Wethouder Schneijder schoof alle verantwoordelijkheid af op de bond. Ook vond hij dat ze voldoende geinformeerd waren en ontkende dat er druk werd uitgeoefend op de volkstuinders.  Hij gaf ook nog aan dat er nog geen businnessplan was die er 1 september had moeten zijn.  'Dat komt omdat er geen informatie was over bijvoorbeeld de nieuwe grondhuurprijzen, we hebben daar zelf schriftelijke vragen over moeten stellen en die antwoorden lieten lang op zich wachten', vertelde SP-raadslid Querien Velter de wethouder. '

Wethouder Schneijder zegde toe dat er -hoe dan ook-  geen sprake zal zijn van een verhoging van de huurprijs.

Velter: 'Geen verhoging van de grondhuurprijzen voor de volkstuinen, daar gaan we hem aanhouden! Maar er wordt wel degelijk druk uitgeoefend op de bond en de tuinders, en de gemeente laat hen aan hun lot over.'

U bent hier