h

Buurt OpStand

31 juli 2015

Geen OZB-belasting voor buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven komen in de problemen door heffingen vanuit de gemeente, constateert de SP na diverse signalen uit de stad. Terwijl dit college predikt dat zo veel mogelijk maatschappelijke functies op 'eigen kracht' tot stand moeten komen, worden juist initiatieven tegengewerkt door torenhoge OZB-aanslagen voor het gemeentelijk terrein dat zij beheren. De SP-fractie wil voorkomen dat het voortbestaan van initiatieven afhankelijk is van willekeur en roept het college op om met heldere regels te komen.

Lees verder
7 oktober 2014

SP: Wijkcentrum De Larenkamp mag niet sluiten!

De SP is faliekant tegen het plan van het Leefbaar-college om De Larenkamp in Zuidwijk te slopen. Het college stelt dat het wijkcentrum gesloten moet worden omdat het te veel geld zou kosten. Het zijn vooral de oudere Rotterdammers, die gebruik maken van het wijkcentrum, die de dupe zullen worden van de sluiting. Ze zijn dan ook terecht woedend. De SP staat volledig achter de boze bezoekers van De Larenkamp en zal de sluiting koste wat het kost samen met hen proberen tegen te houden, in de raad en op straat. De SP is daarom in Zuidwijk al met een handtekeningenactie begonnen.

Lees verder
1 oktober 2014

Fort Hoek van Holland moet weer open

Het museum Fort aan den Hoek van Holland is per direct gesloten. Vorig jaar heeft de SP-fractie zich nog ingezet om sluiting te voorkomen. De SP wil dat het Fort zo snel mogelijk weer opengaat voor het publiek en vraagt hier aandacht voor in de gemeenteraad.

Lees verder
25 september 2014

Volkstuinders niet het snoeimes op de keel zetten

De volkstuinen krijgen te maken met grote veranderingen in de toekomst. Op verzoek van de gemeente moet de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV), met circa 5.000 leden in Rotterdam, haar beheertaken onderbrengen in een stichting en focussen op belangenbehartiging. Aanstaande zaterdag wordt gestemd hierover  tijdens het congres. Bij een 'nee' wordt het beheer geprivatiseerd. Er wordt volgens de tuinders veel druk uitgeoefend door de gemeente. De SP vroeg hier aandacht voor in de gemeenteraad.

Lees verder
10 maart 2014

Een Buurt OpStand

 

De Rotterdamse SP-fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt- en bewonersinitiatieven in de stad. In de gesprekken wilden ze er achterkomen wat het succes bepaalt van dit soort initiatieven. Wat gaat goed, wat niet?  En vooral: wat verwachten ze van de gemeente? Werkt die mee, is er voldoende ondersteuning en ruimte, of werkt de gemeente eerder tegen? In de notitie 'Een Buurt OpStand'  trekken de SP'ers enkele conclusies.

Lees verder
27 februari 2014

BuurtOpStand in Alexander

De SP-fractie en kandidaten voor de raad en gebiedscommissies bezoeken verschillende mooie en nuttige bewonersinitiatieven in Rotterdam. Met deze BuurtOpStand toer willen de SP'ers zien wat er goed gaat en waar de gemeente ondersteuning moet bieden aan bewoners. Deze week op bezoek in Prins Alexander bij Stichting Kruidenbuurt en Stichting Maker en Doeners.

Lees verder
17 februari 2014

Buurt OpStand in Feijenoord

De SP-raadsleden en kandidaten waren dit keer in Feijenoord voor de Buurt OpStand toer. Buurten bij wijk- en bewonersinitiatieven; wat gaat goed, wat niet? Wat kan de gemeente eraan doen? Dit keer bij Samenlevingswerk en Wij zijn Rotterdam. Helaas kon de afspraak bij RAAF niet doorgaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier