h

Nieuws uit 2017

4 juli 2017

SP-werkgroep Ridderkerk vliegend van start

Foto: Sean van Hese/SP

Afgelopen zaterdag presenteerde de SP-werkgroep Ridderkerk zichzelf op de Food- en Greenmarket. Nieuwe leden en veel nieuwe contacten waren het resultaat.

Lees verder
30 juni 2017

Waterfrontgate: Breng afdeling vastgoed gemeente rap weer op orde

Foto: SP

Gisteravond debatteerde de raad van Rotterdam over de fraude bij voormalig poppodium Waterfront. De SP vindt het laf dat de verantwoordelijk wethouder Schneider is opgestapt: hij hoeft zijn beleid en optreden de afgelopen tijd niet langer te verdedigen. Wethouder Visser, nu verantwoordelijk voor Personeel en Organisatie, werd in zijn plaats op het matje geroepen. Wat de SP betreft komt het stadsbestuur niet weg met het naar huis sturen van een paar lagere ambtenaren. De afdeling Stadsontwikkeling moet weer goed in het zadel geholpen worden en de regie moet terug.

Lees verder
29 juni 2017

SP spreekt met Rotterdamse speeltuinen over nieuw beleid

Foto: SP

De SP-fractie ontving een groot aantal mensen van speeltuinverenigingen, belangenorganisatie VERS en Buurt- en Speeltuinwerk op het stadhuis. SP-raadslid Josine Strörmann had ze uitgenodigd om te horen wat ze van de nieuwe beleidsregels voor de Rotterdamse speeltuinen vinden. De subsidie wordt weer centraal vanuit de gemeente verdeeld met allerlei meestal onmogelijke kwaliteitseisen. De wethouder wil de regels per meteen invoeren. De SP vindt dat een slecht plan, gezien de heftige reacties van veel betrokkenen die aanwezig waren bij de druk bezochte bijeenkomst. De SP heeft de nieuwe beleidsregels voor de Rotterdamse speeltuinen op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 4 juli gezet .

Lees verder
23 juni 2017

Laat volkstuinders niet de dupe worden van traagheid wethouder

Foto: Edwin de Voigt

Al drie jaar wachten de Rotterdamse volkstuinen op een nieuw plan van het college voor het beheer van hun complexen. Vanaf 2018 moet dit definitief geregeld zijn, maar pas nu ligt er een visiestuk ter advisering bij de gebiedscommissies, met nog vele haken en ogen. De Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland (AVVN) is bereid het beheer en de verhuur over te nemen. De SP vreest echter dat, met zo weinig tijd, het achterstallig onderhoud bij de nieuwe beheerder over de schutting gegooid gaat worden. De SP wil zo snel mogelijk opheldering van de wethouder en vraagt samen met de PvdA het debat aan.

Lees verder
22 juni 2017

Verplaatsing hulpdienstheli's geen excuus voor uitbreiding luchthaven

Foto: Pixabay

Vliegveld Rotterdam The Hage Airport (RTHA) dient bij de staatssecretaris een verzoek in om het aantal vluchten te mogen uitbreiden. De SP is daar geen voorstander van. Als konijn uit de hoge hoed is nu voorgesteld de traumaheli's en de helikopters van de politie te verplaatsen naar elders. Voor die verplaatsing kunnen misschien goede argumenten zijn, maar het is niet de bedoeling dat de zo ontstane ruimte opgevuld gaat worden met nieuwe vluchten.

Lees verder
22 juni 2017

Voortaan betere verbinding tussen speciaal onderwijs en wijkteams

Foto: Pixabay

Een voorstel van de SP om de verbinding tussen het speciaal onderwijs en de wijkteams te verbeteren is vandaag aangenomen. Door de complexe situatie waarin leerlingen en ouders zich bevinden en het feit dat niet alle wijkteams op deze vraag toegerust zijn ging het nu nogal eens mis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier