h

Nieuws uit 2014

6 november 2014

De Kleijn: 'Wil dit college nieuwe Rotterdammers?'

“Het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA moet zich schamen voor de begroting voor het jaar 2015 die ze voorleggen aan de Rotterdamse gemeenteraad”, aldus SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad. De crisis die al zes jaar de stad hard treft is nog lang niet voorbij, maar desondanks komt het college met een pakket maatregelen dat de voornaamste slachtoffers van de crisis nog dieper de put in helpt. Er wordt bezuinigd, maar niemand lijkt te weten waarom of tot welk doel de bezuinigingen dienen. Slopen om het slopen in plaats van #kendoe.

Lees verder
5 november 2014

SP voorstel om woonlasten in Rotterdam eerlijker te delen

De Rotterdamse SP-fractie wil een eerlijker verdeling van de lokale lasten in de stad. Bij de behandeling van de begroting 2015 stelt de SP voor om de kwijtschelding afvalstoffenheffing op 100% te houden en uit te breiden zodat alle Rotterdammers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum recht hebben op kwijtschelding. Dat kan betaald worden uit een kleine stijging van de OZB tarieven voor verhuurders en eigenaren van bedrijfspanden.

Lees verder
5 november 2014

SP-raadsleden bij actie Jeugdvakantieland

Bewoners voerden vandaag actie voor het behoud van Jeugdvakantieland. Met een heus kinderfeest op de stoepen van de Coolsingel. Jeugdvakantieland is bedoeld als een vakantievervanging voor gezinnen met een laag budget. Het huidige college wil hier een einde aan maken. Dinsdag 11 november wordt erover gestemd in de gemeenteraad. De SP-fractie zal tegen deze domme bezuiniging stemmen. SP-raadsleden waren aanwezig om de actie te steunen.

Lees verder
4 november 2014

SP : Voorkom tweedeling in het onderwijs

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het afstoten van vmbo-afdelingen in het onderwijs om scholen “wit” te houden. SP-raadslid Sun van Dijk: ”Scholen zijn mini samenlevingen en daarom betreur ik het dan ook dat de gemeente al langere periode is gestopt om segregatie actief tegen te gaan.” De SP stelt daarom voor om weer een actief integratiebeleid te gaan voeren voor (basis)scholen.

Lees verder
4 november 2014

Een buurthuis in elke wijk

De Rotterdamse SP wil dat er eind 2016 in elke Rotterdamse wijk een buurthuis is. De fractie vraagt daar om met een motie bij de behandeling van de begroting van de gemeente. Ook dient de SP moties in voor een aantal buurthuizen die nu dreigen te moeten sluiten, namelijk de Larenkamp, buurthuizen Oleander en 't Ravennest. En de SP vraagt aandacht voor een heel goed initiatief, het Leespaleis in buurthuis de Pupillen.

Lees verder
30 oktober 2014

SP, VVD en PvdA op de bres voor zwembad Schuttersveld

De fracties van SP, VVD en PvdA gaan zich gezamenlijk inzetten om Zwembad Schuttersveld in Crooswijk open te houden. Het college is voornemens te bezuinigen op recreatie, de sluiting van het zwembad Schuttersveld is daar onderdeel van. De partijen dienen een motie in tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad 11 november.

Lees verder

Pagina's

U bent hier