h

Een buurthuis in elke wijk

4 november 2014

Een buurthuis in elke wijk

De Rotterdamse SP wil dat er eind 2016 in elke Rotterdamse wijk een buurthuis is. De fractie vraagt daar om met een motie bij de behandeling van de begroting van de gemeente. Ook dient de SP moties in voor een aantal buurthuizen die nu dreigen te moeten sluiten, namelijk de Larenkamp, buurthuizen Oleander en 't Ravennest. En de SP vraagt aandacht voor een heel goed initiatief, het Leespaleis in buurthuis de Pupillen.

De nieuwe Wmo die vanaf 2015 ingaat vraagt op het vlak van participatie en informele zorg heel wat van de Rotterdammers. Zoals hoogleraar Burgerschap Evelien Tonkens recent in haar Socrateslezing betoogde zijn juist buurthuizen, net als bibliotheken en thuiszorg als basis heel belangrijke zaken om burgers goed te laten meedoen. Zij noemt het sluiten en afbreken van zulke voorzieningen in de wijk zelfs 'antiparticipatiemaatregelen'. 

Vanaf 2015 moet er in elke wijk een wijkteam voor de zorg en de jeugdzorg zijn. Het zou logisch zijn als die dan ook in elke wijk te vinden zijn in een wijkcentrum of buurthuis.

Josine Strörmann, raadslid voor de SP: “Rotterdammers kunnen heel veel zelf, dus ook buurthuizen opzetten, open houden en beheren. Wie zou, per slot van rekening, beter weten wat er in zo'n buurthuis of wijkcentrum moet gebeuren dan de wijkbewoners zelf? Maar we weten inmiddels ook dat er knelpunten zijn. De huur kan te hoog zijn voor vrijwilligers, soms is er toch een betaalde beheerder nodig die de gang van zaken in het wijkcentrum regelt. Deze knelpunten kan de gemeente niet naast zich neer leggen. Het is terecht dat we vertrouwen op de burger, maar die moet dan ook op de gemeente kunnen vertrouwen. Dus moet er een plan komen, hoe we de Rotterdammers kunnen helpen om hun eigen buurthuis op te zetten of te behouden.”

De SP vraagt aan het college om in het voorjaar van 2015 met een plan te komen, hoe we als gemeente, samen met welzijns- en zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en particuliere fondsen er voor kunnen zorgen dat er voor het einde van 2016 in elke wijk een fijn buurthuis is.

 

U bent hier