h

Nieuws uit 2008

20 november 2008

Re-integratie kost ruim een half miljoen per persoon

De denktank voor de steden, het Nicis College van Stedelijke Innovatie (CSI), komt vandaag met een rapport, ‘Aan de slag met een doeltreffend arbeidsmarktbeleid’. Daarin staat dat als je de 1,45 miljard euro aan re-integratiemiddelen van gemeenten afzet tegen het aantal mensen dat daardoor vorig jaar aan het werk is geholpen, de kosten per persoon ruim een half miljoen euro bedroegen. De SP wil snel een reactie van wethouder Schrijer op het rapport.

Lees verder
14 november 2008

Te weinig perspectief Rotterdammers in 2009

Vandaag werd in de gemeenteraad de begroting voor 2009 behandeld. Tot drie uur ’s nachts discussieerden raadsleden en wethouders over wat er in 2009 in Rotterdam moet veranderen: wordt het socialer en beter, of gaat het stadsbestuur van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks door op haar VVD-koers?

Lees verder
14 november 2008

Rotterdam niet solidair met inwoners Gaza

De Rotterdamse gemeenteraad verwierp gisteren het voorstel om te onderzoeken of de Rotterdammers de mogelijkheid kunnen krijgen om hulp te bieden bij de wederopbouw van Gaza. De inwoners zuchten al jaren onder de druk van de Israëlische bezetting.

Lees verder
14 november 2008

SP wil steun voor allerarmste Rotterdammers

In Rotterdam dreigt maar liefst 7,7 procent van de huishoudens - ruim 22.000 - hun schulden niet meer te kunnen aflossen. De SP deed vanavond bij de behandeling van de begroting dan ook een aantal voorstellen om ervoor te zorgen dat deze mensen snel geholpen kunnen worden. De wethouder en de rest van de raad leek er weinig oren naar te hebben.

Lees verder
14 november 2008

Inburgeren voortaan te combineren met werk en opleiding

Tot nu toe is het onmogelijk om een inburgeringscursus te doen en tegelijkertijd te werken of een opleiding te volgen. Tijdens de begrotingsbehandeling vanavond is echter een SP-motie unaniem aangenomen die de wethouder aanzet dit voortvarend te regelen.

Lees verder
14 november 2008

PvdA en GroenLinks tegen eerlijk delen

Het voorstel van de SP om de lokale belastingen eerlijker te maken heeft vandaag in de gemeenteraad geen steun gekregen van PvdA en GroenLinks. SP-fractievoorzitter Theo Coşkun vindt dat teleurstellend: “Er is niks mis mee als grote bedrijven, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, wat meer betalen om gewone Rotterdammers te ontlasten en de voorzieningen in deze stad beter te maken.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier