h

Re-integratie kost ruim een half miljoen per persoon

20 november 2008

Re-integratie kost ruim een half miljoen per persoon

De denktank voor de steden, het Nicis College van Stedelijke Innovatie (CSI), komt vandaag met een rapport, ‘Aan de slag met een doeltreffend arbeidsmarktbeleid’. Daarin staat dat als je de 1,45 miljard euro aan re-integratiemiddelen van gemeenten afzet tegen het aantal mensen dat daardoor vorig jaar aan het werk is geholpen, de kosten per persoon ruim een half miljoen euro bedroegen. De SP wil snel een reactie van wethouder Schrijer op het rapport.

Volgens het CSI is de enorme daling van bijstandsuitkeringen de afgelopen twee jaar te danken aan een strenger beleid aan de poort en handhavingsbeleid. Maar het gemeentebeleid om mensen uit de bijstand naar werk te laten uitstromen, draagt nauwelijks bij aan de daling van het aantal uitkeringen. De kosten per aan het werk geholpen persoon lopen zo hoog op omdat slechts 3 procent van de mensen die aan het werk zijn gekomen dit te danken hebben aan de hulp van gemeenten.

SP-raadslid Josine StrörmannDe SP maakt zich al langer ernstig zorgen over de re-integratiepogingen hier in Rotterdam. Josine Strörmann: “De re-integratiebureaus verdienen veel geld maar levert het de mensen wat op? Dat uitkeringsgerechtigden die in het kader van hun re-integratie via een re-integratiebureau folders zitten te sealen in een hal in de Waalhaven daar niets mee op schieten hebben wij al vaker gezegd. Nu is er gelukkig onderzoek gedaan dat ons verhaal onderschrijft.”
De SP stelt vandaag schriftelijke vragen aan het college waarin gevraagd wordt naar de reactie op het rapport. Die vragen wil de SP vóór volgende week donderdag beantwoord hebben want dan is er een commissievergadering Sociale Zaken die de nieuwe re-integratieverordening bespreekt.
Strörmann: “Laat wethouder Schrijer de raad maar eens piekfijn uitleggen hoe het hier in Rotterdam zit met het aan het werk helpen van mensen door middel van een commercieel re-integratiebureau.”

U bent hier