h

Nieuws uit 2008

26 november 2008

Maak gratis OV voor ouderen structuréél

Bus RET
De SP zal komende donderdag bij de evaluatie van de proef met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers voorstellen om de trams, bussen en metro's structureel gratis te maken voor ouderen. De definitieve evaluatie levert volgens SP raadslid Leo de Kleijn niet meer op dan de tussentijdse evaluatie al aantoonde. Meer ouderen gaan vaker met het openbaar vervoer, bezoeken vaker allerlei activiteiten in de stad, doen meer mee aan het maatschappelijk leven en laten de auto vaker staan.

Lees verder
25 november 2008

Geen singel voor deur van lagere school

In de nieuwbouwplannen voor basisschool ‘De Catamaran’ is een tien meter brede singel gepland vlak voor de school, langs de meest kindvriendelijke route van school naar huis. Deze singel is bedoeld voor waterberging. De directie is boos en stapte vorige week uit het overleg met de gemeente. De SP is het met de school eens dat de veiligheid van kinderen boven alles gaat en zal donderdag de wethouder vragen de waterberging in het gebied op een andere manier te organiseren.

Lees verder
24 november 2008

Buurten in de Wijken: Buurten in Agniesebuurt

Afgelopen maandag ging de SP-fractie weer 'Buurten in de Wijken' en op 'Buurtavontuur'. Dit keer was de Agniesebuurt aan de beurt.

Lees verder
22 november 2008

Marktwerking in thuiszorg gedeeltelijk uitgeschakeld

De SP is blij dat in het nieuwe bestek voor de aanbesteding van de thuiszorg geregeld is dat de medewerkers een fatsoenlijk CAO-loon gaan krijgen. Ook de kwaliteit van de zorg zal dit ongetwijfeld ten goede komen. De SP heeft al sinds 2006 duidelijk aangegeven dat een vaste uurprijs een goed middel is om de marktwerking in de huishoudelijke zorg zo goed mogelijk uit te schakelen. Thuiszorgaanbieders hoeven dan immers alleen met elkaar op kwaliteit te concurreren en niet op prijs.

Lees verder
21 november 2008

SP steunt cultuurplan 2009-2012

Het had natuurlijk toch nog mooier gekund. Voor slechts 1,5 procent extra hadden de laatste knelpunten uit de begroting voor de culturele sector voor de komende vier jaar gehaald kunnen worden. Toch is de SP blij dat het budget met 10 miljoen verhoogd is tot 88 miljoen euro, want de kosten zijn sinds 2005 natuurlijk fors gestegen en de ambities ook.

Lees verder
20 november 2008

SP-jongeren roepen op tot proefproces mosquito

Als de gemeente Rotterdam doorgaat met het ophangen van nieuwe mosquito's zal ROOD, jong in de SP, een proefproces starten om de apparaten weg te krijgen. Volgens minister Ter Horst is de mosquito, een apparaat dat hangjongeren met een irritante zoemtoon verjaagt, mogelijk in strijd met bepaalde grondrechten. Dat zei zij vanavond in de Tweede Kamer. Gemeenten kunnen volgens de minister de apparaten op eigen initiatief verwijderen, of het laten aankomen op een uitspraak van de rechter.

Lees verder

Pagina's

U bent hier