h

Maak gratis OV voor ouderen structuréél

26 november 2008

Maak gratis OV voor ouderen structuréél

Bus RET
De SP zal komende donderdag bij de evaluatie van de proef met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers voorstellen om de trams, bussen en metro's structureel gratis te maken voor ouderen. De definitieve evaluatie levert volgens SP raadslid Leo de Kleijn niet meer op dan de tussentijdse evaluatie al aantoonde. Meer ouderen gaan vaker met het openbaar vervoer, bezoeken vaker allerlei activiteiten in de stad, doen meer mee aan het maatschappelijk leven en laten de auto vaker staan.

Volgens de Kleijn had dan ook al veel eerder besloten kunnen worden om door te gaan. "Vanaf 1 juli moeten ouderen weer betalen. Mijn voorstel om door te gaan met gratis OV werd in de raad afgestemd omdat er nog een nieuwe evaluatie nodig zou zijn. Die is er nu en er staat werkelijk helemaal niks nieuws in. De verwarring bij veel ouderen of Rotterdam wel of niet kiest voor gratis OV hadden we ons kunnen besparen."

Belangrijker is hoe het nu verder gaat. De gemeenteraad besloot eerder om in de begroting 2009 geld vrij te maken voor gratis OV voor ouderen. De Kleijn vindt dat nu de tijd gekomen is om een definitieve regeling te treffen: "De tijd van proeven en experimenten is nu echt voorbij. De positieve effecten zijn duidelijk. Het kan wat de SP betreft niet zo zijn dat we over een jaar weer de discussie moeten voeren of Rotterdam wel of niet doorgaat. Ouderen weten dan helemaal niet meer waar ze aan toe zijn."

De Kleijn zal woensdag voorstellen om het college de opdracht te geven zo snel mogelijk tot een definitieve regeling te komen.

U bent hier