h

Buurten in de Wijken: Buurten in Agniesebuurt

24 november 2008

Buurten in de Wijken: Buurten in Agniesebuurt

Afgelopen maandag ging de SP-fractie weer 'Buurten in de Wijken' en op 'Buurtavontuur'. Dit keer was de Agniesebuurt aan de beurt.

De SP-fractie begon bij jeugdtheater Het Waterhuis (www.hetwaterhuis.nl) in de Banierstraat en sprak met artistiek leider Roel Twijnstra. Het Waterhuis manifesteert zich ondermeer met op de buurt gerichte activiteiten, met theater op straat, buurthuizen en scholen. Alle producties hebben een internationaal karakter. Ze richten zich op alle leeftijden, zelfs een stuk van Shakespeare wordt omgetoverd in een voorstelling voor kleuters. Per 1 januari 2009 heten ze jeugd -en jongerentheater- gezelschap Siberia. Het gezelschap is voortgekomen uit een fusie van Het Waterhuis met jongerentheater- gezelschappen Rotjong en Rotterdams LEF. Siberia is opgenomen in het Cultuurplan 2009-2012 en doet mee met het Jongerenjaar 2009.

In gesprek met artistiek leider Roel Twijnstra
In gesprek met artistiek leider Roel Twijnstra

Deze week heeft Het Waterhuis speciale gasten in huis, namelijk jeugdtheatergroep Theatre Day Productions uit Gaza. Nog nooit kwam dit gezelschap naar Europa. Maar deze maand is het zover, woensdag spelen ze voor de buurt in Het Waterhuis en vrijdag staan ze in de Stadsschouwburg. In samenwerking met Het Waterhuis speelt Theatre Day Productions hun voorstelling Plan A – The Game in Nederland en België. Tenminste – als het de acteurs lukt om Gaza te verlaten. Want dat is in Gaza nooit zeker. Lukt het niet, dan treedt Plan B in werking: de voorstelling wordt gespeeld door verschillende acteurs van de Westelijke Jordaanoever, terwijl de oorspronkelijke spelers hun stuk in Gaza opvoeren. Het gezelschap vindt het erg jammer dat SP-motie 'Rotterdam voor Gaza' is afgewezen door de Rotterdamse gemeenteraad. Hiermee kon Rotterdam direct hulp bieden aan organisaties en burgers in Gaza. De fractie sprak met enkele acteurs en de regisseur van het Gazaanse gezelschap.

SP-fractie praat met de het Gazaanse theatergezelschap
SP-fractie praat met het Gazaanse theatergezelschap

Daarna was de SP-fractie op bezoek bij Kunstenaars- initiatief Cucosa onder de Hofbogen in de Raampoort- straat. Al tien jaar zijn werkt een collectief van kunstenaars zonder subsidie en dus ook zonder allerlei voorwaarden, in een groot pand onder de hofbogen. Er zijn een hoop plannen voor de hofbogen, het is nog maar de vraag of zij daar onderdeel van kunnen uitmaken. Terwijl Hofboog BV , de ontwikkelaars, toch graag culturele en artistieke ondernemers ziet komen maar of deze werkplaats in het plaatje past is nog onduidelijk. Het zou jammer zijn als dit initiatief zou verdwijnen. De SP-fractie zal het nauwlettend in de gaten houden.

In gesprek met een kunstenaar in Cucosa
In gesprek met een kunstenaar in Cucosa

Hierna wandelden de SP-ers naar de Agniesesraat om op bezoek te gaan bij Cineac-Noord. Cineac is erg populair onder vrijwilligers en Cineac geeft iedereen een kans. In de hele stad wordt het zeer lokale nieuws van Cineac enorm gewaardeerd. Deelgemeente Noord erkent dit ook, maar wil niet extra investeren in de lokale omroep. Na het gesprek werd Theo Coþkun nog even geïnterviewd over zijn ervaringen in de Agniesebuurt en zijn naamsverandering.

Theo wordt geïnterviewd door Cineac-Noord
Theo wordt geïnterviewd door Cineac-Noord

De fractie besluit de middag bij Buurthuis Basta om te spreken met jongerenwerker Driss Sbai en daarna met opbouwwerker Haddou Abderahaim. Driss, in dienst van Welzijn Noord, geeft jongeren in de buurt een groot aandeel bij het organiseren van activiteiten in de buurt en voor henzelf, zodat het echt hun activiteiten worden. Dit jaar heeft Driss het samen met de jongeren voor elkaar gekregen een Johan Cruyff-court tegenover Basta te realiseren. Driss heeft meer plannen. Deze week praat hij met woningcorporatie PWS over het creëren van een tijdelijke moestuin voor de buurt op de plek van de afgebrande feestzaal Palace, een stukje groen waar nu niemand op kan. Volgens Driss moet de ruimte in de Agniesebuurt beter benut worden, zeker in een kinderrijke buurt met zo weinig groen en speelruimte. Haddou, in dienst van SONOR, vond dat bewoners meer gestimuleerd moeten worden plannen te maken. Professionals in plaats van bewoners maken nu uit wat er gebeurt in de buurt, welke plannen worden uitgevoerd, waar geld aan uitgeven worden en dat is jammer. Ook worden bewoners vaak te laat geïnformeerd. Het opbouwwerk in de Agniesebuurt heeft geen kantoor meer in de Agniesebuurt, daardoor komen bewoners niet meer zo snel langs om hun verhaal te doen.

Buurthuis Basta
Buurthuis Basta

In de avond ging SP-fractievoorzitter Theo Coþkun samen met andere SP-ers op 'Buurtavontuur', langs de deuren om te vragen hoe het gaat in de Agniesebuurt.
De SP-ers ontdekten dat er vooral een tekort was aan kinderspeelplaatsen en dat er veel speeltoestellen verdwenen waren zoals op de hoek van de Wateringstraat en Agniesestraat. Ook waren er veel vragen over de binnentuinen achter de Agniesestraat, niet iedereen mag daar gebruik van maken en dat vinden veel bewoners van de bovenste verdiepingen, vooral kinderen, jammer. Verder kregen we veel klachten over woningcorporatie PWS over achterstallig onderhoud en het geen zicht hebben op wie waar woont (mogelijke drugspanden). Ook was het voor sommige bewoners onduidelijk wat er met de buurt gaat gebeuren omdat bewoners helemaal nog niet geïnformeerd zijn over komende herstructureringsplannen .

Theo Coþkun belt aan en vraagt de bewoners het hemd van het lijf
Theo Coþkun belt aan en vraagt de bewoners het hemd van het lijf

SP-bestuurslid Charlotte van Baaren in gesprek met een bewoner in de Agniesestraat
SP-bestuurslid Charlotte van Baaren in gesprek met een bewoner in de Agniesestraat

Bekijk hier een item op Cineac Noord over Buurten in de Agniesebuurt

U bent hier