h

Rotterdam(mers) voor Gaza tijdens begrotingsraad

13 november 2008

Rotterdam(mers) voor Gaza tijdens begrotingsraad

Metin Celic neemt de handtekeningen aan van 'Rotterdam voor Gaza'

Vandaag, kort voor 20.00 uur overhandigde het comité “Rotterdam voor Gaza” ruim 2500 handtekeningen aan Metin Çelik, de loco-burgemeester van de gemeenteraad van Rotterdam. Tijdens de vergadering vanavond over de begroting 2009 van de stad Rotterdam dienen SP en GroenLinks een motie in waarin het college gevraagd wordt te onderzoeken op welke wijze Rotterdam en de gemeentelijke diensten hulpacties van ‘mens tot mens’ en ‘van organisatie tot organisatie’ tussen de regio Rotterdam en Gaza verder vorm en inhoud kunnen geven. De motie bevestigt de wens van de vele Rotterdammers die de petitie tekenden.

De toestand van de Gazanen is de afgelopen jaren door de oorlogssituatie sterk verslechterd. De economie ligt stil, de werkloosheid is hoog en 85 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Momenteel bestaan er al wel kleinschalige Rotterdamse projecten voor de wederopbouw van Gaza, maar deze kunnen moeilijk tot volle wasdom komen omdat de organisaties tegen hindernissen aanlopen.

Initiatiefnemer SP-fractievoorzitter Theo Coşkun: ‘Zonder internationale steun zal de toestand in Gaza zeker niet verbeteren. Rotterdam promoot zichzelf als een World Port en een World City en helpt elders op de wereld bij de aanleg van havens, riolering, het onderwijs en dienstverlening naar de burgers. Het is dus goed als de gemeente onze Rotterdammers en Rotterdamse organisaties steunt die projecten willen opzetten om het leven van de gewone Gazaan te verbeteren.’

Op 23 september bracht de SP ‘Rotterdam voor Gaza’ met een bijeenkomst in Lantaren/Venster opnieuw onder de aandacht. Sindsdien zetten ruim duizend Rotterdammers hun handtekening onder het initiatief.

Metin Celik neemt handtekeningen aan van 'Rotterdam voor Gaza'

Rotterdam voor Gaza wordt ondermeer gesteund door de PvdA-werkgroep ‘Doorbreek de Stilte’, SP, GroenLinks, D66, Een ander Joods geluid en het Palestina Komitee Rotterdam.

Op de laatste dag leverden de actievoerders nog ruim duizend extra handtekeningen aan bij het comité.

Verslag van de avond in Lantaarn/Venster
Bezoekers van Dunya zijn positief over 'Rotterdam voor Gaza'

U bent hier