h

Marktwerking in thuiszorg gedeeltelijk uitgeschakeld

22 november 2008

Marktwerking in thuiszorg gedeeltelijk uitgeschakeld

De SP is blij dat in het nieuwe bestek voor de aanbesteding van de thuiszorg geregeld is dat de medewerkers een fatsoenlijk CAO-loon gaan krijgen. Ook de kwaliteit van de zorg zal dit ongetwijfeld ten goede komen. De SP heeft al sinds 2006 duidelijk aangegeven dat een vaste uurprijs een goed middel is om de marktwerking in de huishoudelijke zorg zo goed mogelijk uit te schakelen. Thuiszorgaanbieders hoeven dan immers alleen met elkaar op kwaliteit te concurreren en niet op prijs.

SP-raadslid Josine StrörmannSP-raadslid Josine Strörmann is best tevreden: “Al in 2006, voordat de uitvoering van deze huishoudelijke zorg voor de eerste keer onder de thuiszorgorganisaties werd verdeeld, gaf de SP aan dat een vaste uurprijs het beste is. Door een prijs van 23 euro vast te leggen, kunnen de instellingen die de aanbesteding winnen hun personeel een fatsoenlijk salaris bieden. De organisaties die de thuiszorg aanbieden kunnen ook met dit voorstel uit de voeten. Een euro extra was nog beter geweest.”

In een bestek omschrijft de gemeente de eisen waaraan de thuiszorg moet voldoen. Ook beschrijft zij hierin wat de hulp de gemeente mag kosten. Als de gemeente een te laag uurtarief vaststelt, kunnen de zorgaanbieders hun vaste personeel niet meer betalen of stappen ze over naar lager geschoold personeel. Hiervan is de cliënt de dupe.

Strörmann: “Vreemd is wel dat de vaste prijs na twee jaar met een euro daalt, terwijl CAO-lonen van de thuiszorgwerkers vallen, normaal gesproken stijgen. We gaan kijken of we dit bij kunnen stellen.”

De SP pleitte eerder voor een vaste prijs in de thuiszorg (14-05-2008)
De SP was blij dat de wethouder dit pleidooi overnam (10-07-2008)

U bent hier