h

Te weinig perspectief Rotterdammers in 2009

14 november 2008

Te weinig perspectief Rotterdammers in 2009

Vandaag werd in de gemeenteraad de begroting voor 2009 behandeld. Tot drie uur ’s nachts discussieerden raadsleden en wethouders over wat er in 2009 in Rotterdam moet veranderen: wordt het socialer en beter, of gaat het stadsbestuur van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks door op haar VVD-koers?

SP-fractievoorzitter Theo Coşkun sloot het debat af: “2009 is in Rotterdam het Jongerenjaar. De vraag is: welk perspectief is er voor jongeren en voor andere Rotterdammers in 2009? Wordt dat een perspectief van werkloosheid en armoede, van geen kans op een woning terwijl er dure woningen leegstaan, van opgejaagd worden door de stad in plaats van goede jongerenvoorzieningen, van onzekerheid over de thuiszorg en de inburgering? Dat is niet wat de SP wil en daarom stemmen wij tegen de begroting.”

Tijdens de begrotingsbehandeling deed de SP 33 voorstellen om het met hetzelfde geld in Rotterdam heel anders en beter te doen. Op een aantal terreinen vonden de SP-raadsleden een meerderheid. Er wordt bijvoorbeeld twee ton beschikbaar gesteld om discriminatie in het uitgaansleven te bestrijden. En inburgeraars krijgen de kans hun cursus te combineren met werk of stage. Veel andere voorstellen die de SP deed haalden het niet: bijvoorbeeld voorstellen om de lokale lasten eerlijker te verdelen, om de inwoners van Gaza te helpen, het openbaar vervoer op termijn gratis te maken, flink te investeren in de schuldhulpverlening en in de Rotterdamse volkshuisvesting.

Hieronder vindt u meer informatie over de voorstellen die de SP heeft gedaan om Rotterdam socialer en beter te maken:


De voorstellen van de SP
U bent hier