h

Doorbraak bestrijding discriminatie aan de deur

14 november 2008

Doorbraak bestrijding discriminatie aan de deur

De gemeenteraad heeft vanavond op initiatief van de SP een voorstel gesteund om discriminatie in het uitgaansleven te bestrijden. De SP maakt zich al jaren sterk voor een echte aanpak van discriminerend deurbeleid en is erg blij met het aangenomen voorstel, waarin gevraagd wordt daarvoor 200.000 euro ter beschikking te stellen. In onderzoeken de afgelopen jaren is regelmatig gebleken dat er sprake is van discriminatie bij Rotterdamse uitgaansgelegenheden, voor het laatst in een onderzoek van SP-jongerenorganisatie ROOD in het voorjaar van 2007.

Uit dat onderzoek bleek dat allochtone jongens vier keer zo vaak geweigerd worden als autochtone jongeren, en aan de deur van de discotheek heel vaak ‘het is vol’ of ‘je bent geen vaste klant’ horen. Het Panel Deurbeleid, dat enkele jaren geleden is opgericht om die misstanden aan te pakken, is lange tijd een stiefkindje van de gemeente geweest. Het Panel is nauwelijks bekend onder jongeren: slechts dertig jongeren per jaar dienen er een klacht in.

De SP wil dat iedere goedwillende jongere kan uitgaan waar hij of zij wil, ongeacht zijn afkomst – zeker in het Jongerenjaar 2009. Iedere jongere moet een klacht in kunnen dienen over discriminatie aan de deur, bijvoorbeeld bij ‘stapmariniers’ die tijdens uitgaansavonden op straat aanwezig zijn. Er moeten dwingendere afspraken gemaakt worden met horecagelegenheden, en bij overtreding moeten ze desnoods tijdelijk gesloten worden. Het gemeentebestuur moet nu met een plan komen waarin dergelijke maatregelen worden voorgesteld.

Heeft het Panel Deurbeleid een jaar lang niets gedaan? (29-05-2008)
SP-jongeren willen 'stapmarinier' na eigen onderzoek deurbeleid (18-06-2007)

U bent hier