h

Wethouder huisvesting houdt woningbouw tegen

14 november 2008

Wethouder huisvesting houdt woningbouw tegen

De woningmarkt stagneert. Terwijl wethouder Karakus het toelaat dat overal in de stad betaalbare woningen gesloopt worden, neemt hij geen maatregelen om de haperende nieuwbouw en herbouw vlot te trekken. Ook voorstellen van de SP om te zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen in de stad wees hij vanavond bij de begroting van de hand.

sloop

De SP vindt dat de wethouder de regie over de bouw van woningen in Rotterdam terug moet nemen. Als de corporaties en projectontwikkelaars niet zorgen voor voldoende woningen, dan moet de gemeente dat doen. De gemeente had veel eerder maatregelen moeten nemen om de productie weer op gang te krijgen, juist nu een financiële crisis de wereld teistert.

Om de wethouder daartoe aan te sporen deed de SP het voorstel om het aantal woningen dat de gemeente in eigen beheer heeft uit te breiden. De gemeente zou ook verloederde panden kunnen opkopen, opknappen en weer verhuren.
De SP wil ook dat er een apart fonds komt dat gebruikt kan worden om verwaarloosde buurten als Wielewaal, Jaffa en delen van de Afrikaanderwijk te behoeden voor de sloophamer. Met het geld kunnen de panden gerenoveerd worden.
Tot slot wil de SP dat bewoners van een wijk die gezamenlijk hun woningen in eigen beheer willen nemen – vaak de laatste manier om sloop door de corporatie te voorkomen – aangemoedigd moeten worden met een startsubsidie.

De wethouder wees alle voorstellen van de hand, maar stelde zelf nauwelijks concrete maatregelen voor. Hij meent nog altijd mensen snel aan een woning te kunnen helpen met maatregelen waarvan bewezen is dat ze niet werken: bijvoorbeeld de ‘startersleningen’, waarvan tot nu toe maar liefst 22 jongeren gebruikmaakten.
De gemeenteraad wees de SP-voorstellen ook af.

U bent hier