h

Nieuws van de afdeling

1 mei 2001

Theo Cornelissen nieuwe fractievoorzitter SP

SP Gemeenteraadslid Theo Cornelissen is door zijn fractie per direct benoemd tot fractievoorzitter. Het bestuur van de SP-afdeling Rotterdam heeft unaniem ingestemd met dit besluit.
Hij volgt hiermee Chris van Heumen op die deze functie sinds maart 1994 heeft bekleed.
Ook heeft Cornelissen zich beschikbaar gesteld als lijstrekker voor de SP bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Cornelissen (50), vader van twee kinderen, maakt sinds september 1998 deel uit van de vierkoppige SP-raadsfractie. Daarnaast is hij als coördinator werkzaam bij het landelijk partijbureau van de SP.
Als raadslid kreeg Cornelissen veel waardering en bekendheid als lid van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) tijdens de zogeheten 'Peperaffaire'. Bovendien is hij lid van de commissies Financien, Haven en Economische zaken, Onderwijs en Jeugdbeleid en Kunst en Mediabeleid.
Naast zijn functies in de politiek is Cornelissen actief als lid van de ouderraad van de Wolfert van Borselen scholengemeenschap.

Lees verder
27 april 2001

SP-afdelingsbestuur betreurt vertrek Chris van Heumen

Het bestuur van de SP Rotterdam betreurt het vertrek van haar raadslid Chris van Heumen. Van Heumen liet vandaag aan burgemeester I. Opstelten weten dat hij zijn lidmaatschap van de SP beëindigd heeft en als onafhankelijk raadslid verder wil gaan.
Het nu vertrekkende raadslid was het afgelopen jaar al goeddeels buiten functie, naar eigen zeggen wegens gezondheidsredenen. Begin dit jaar leek hij weer in staat zijn werk te hervatten maar korte tijd later meldde hij zich wederom ziek.
Daarop werd door het afdelingsbestuur besloten dat het beter was hem in ieder geval van het fractievoorzitterschap te ontlasten.
Over de politieke meningsverschillen waarover Chris van Heumen spreekt in zijn brief aan de burgemeester, heeft hij met het afdelingsbestuur niet gesproken. Zijn vertrek heeft hij evenmin aan het bestuur gemeld. Ook op de afgelopen ledenvergaderingen heeft hij daarover niet gerept.
Blijkbaar is hij in de afgelopen tijd tot de conclusie gekomen dat de mede door hemzelf in de afgelopen jaren uitgezette politieke koers van afdeling en raadsfractie niet 'radicaal' genoeg is, zoals hij in zijn brief aan de burgemeester meldt.
Het afdelingsbestuur vindt het erg jammer dat de politieke carrière van Chris van Heumen in de SP op deze wijze eindigt. Hij heeft in de achterliggende jaren veel voor de partijafdeling betekend, ook al was hij het laatste jaar feitelijk niet meer in functie.
Het bestuur had hem desalniettemin graag zien terugkeren in de fractie. Nu hij anders besloten heeft rekent het bestuur er wel op dat hij zich zal houden aan zijn belofte dat hij bij opzeggen van het partijlidmaatschap de op de SP-lijst verkregen raadszetel vrij zal maken.
De komende ledenvergadering zal een formeel voorstel daarover behandelen.

Lees verder
25 april 2001

Vragen Wednesday Night Skate

Betreft: schriftelijke vragen en tevens verzoek tot agendering in de raadsvergadering van 10 mei

Lees verder
25 april 2001

Wednesday Night Skate

Persberichten Archief

Lees verder
25 april 2001

Wednesday Night Skate

Nieuws Archief

Lees verder

Pagina's

U bent hier