h

Nieuws uit 2009

12 februari 2009

'Ontvlechten' opbouwwerk is ramp voor bewoners

Als het aan de Centrumraad ligt, komen opbouwwerkers in het Oude Westen niet langer op voor de belangen van de bewoners en hun organisaties, maar luisteren ze naar de wensen van Centrumraad. Wat de SP betreft is dit zogenaamde 'ontvlechten' een ramp voor het opbouwwerk, maar vooral voor de bewoners. SP-raadslid Josine Strörmann heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld: het moet niet de bedoeling zijn dat deze werkwijze het opbouwwerk in de hele stad om zeep gaat helpen.

Lees verder
12 februari 2009

Een sociale Wsw voor oude én nieuwe werknemers

Mensen die werken via de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) krijgen het binnenkort zwaar te verduren als het aan de gemeente ligt. De nieuwkomers lopen op tegen lange wachtlijsten en hoeven niet meer te rekenen op een fatsoenlijk inkomen. De mensen die nu al via de Wsw aan het werk zijn (Sw'ers), kunnen aangezet worden tot moeilijker werk, terwijl goede begeleiding daarbij niet gegarandeerd is. Blijken de nieuwe werkzaamheden te hoog gegrepen, dan heb je pech en ben je je baan kwijt. Ook zouden SW'ers veel vaker in hun eigen buurt aan de slag moeten kunnen.

Lees verder
11 februari 2009

Rotterdam gebaat bij goede, flexibele havenpool

De problemen bij havenpool SHB duren voort en een oplossing lijkt niet nabij. Als er niets gebeurt staan de ruim vierhonderd medewerkers na aanstaande vrijdag op straat. De SP vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente en het Havenbedrijf jongeren extra motiveren voor havenwerk, terwijl ze aan de andere kant niet opkomen voor de mensen die er nu al werken. Donderdag vraagt de SP opnieuw aandacht voor de problemen. Ook zal SP-raadslid Leo de Kleijn wethouder Harbers vragen naar de lange-termijnvisie van het college op flexibele arbeid in de haven en welke rol de huidige SHB-medewerkers hierin kunnen spelen.

Lees verder
10 februari 2009

Jaffa op de schop? Wat vindt u?

De deelgemeente Kralingen-Crooswijk en Woonstad Rotterdam willen een groot deel van de huurwoningen in Jaffa slopen om plaats te maken voor koopwoningen. Vooral in het zuidelijk deel van de buurt en aan de Sophiakade zal de sloophamer toeslaan. De SP wil weten wat de huidige bewoners van de plannen vinden en houdt daarom donderdag 19 februari een bewonersavond over de wijk. Deze begint om 19.45 uur bij de Bewonersvereniging Kralingen aan het Vredenoordplein 43.

Lees verder
9 februari 2009

Wijkaanpak: meer van hetzelfde werkt niet!

De Rotterdamse SP-fractie zet grote vraagtekens bij de lijst van twintig 'grootste probleemwijken' van Nederland. Met de criteria die voor deze lijst gebruikt zijn lijkt het alsof een hoog percentage sociale huurwoningen of een gemiddeld wat lager inkomen per definitie zou moeten leiden tot een slechte wijk. Zo worden de betrokken wijken en bewoners gestigmatiseerd en krijgen de schuld van falend beleid. Uit de eerste reacties van veel bewoners blijkt dat veel Rotterdammers zich niet herkennen in het beeld dat van hun eigen wijk geschetst wordt.

Lees verder
6 februari 2009

Eneco moet in publieke handen blijven

Energiebedrijf Eneco moet in publieke handen blijven, vindt de SP. De gemeente Rotterdam is voor 31 procent eigenaar van Eneco, dat bijna een miljoen klanten heeft en het derde energiebedrijf van Nederland is. In de Rotterdamse gemeenteraad tekent zich een meerderheid af tegen verkoop van dat aandeel: naast de SP zijn ook PvdA en Leefbaar Rotterdam tegen verkoop.

Lees verder

Pagina's

U bent hier