h

Nieuws uit 2004

14 oktober 2004

Schriftelijke vragen Teilingerstraat

Rotterdam, 14 oktober 2004

Aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord

Betreft: schriftelijke vragen voor schriftelijke beantwoording.


Geacht dagelijks bestuur,

Eind september ben ik benaderd door enkele bewoners van de Teilingerstraat. Zij uitten hun bezorgdheid over de inspraak op de herinrichting van de Teilingerstraat. Na de vaststelling van het plan van eisen, is er weliswaar een informatieavond voor bewoners belegd (17 juni) maar de brief daarvoor is bij de verontruste bewoners niet overgekomen als een uitnodiging tot inspraak over de inrichting, maar eerder voor een informatieve, gezellige bijeenkomst. Daardoor waren slechts een 6 tal mensen aanwezig. De avond heeft zich vooral beperkt tot de keuze van de kunstuiting – de vorm van de bankjes. Gezien de geringe opkomst is vervolgens nog wel een raadpleging met kaartjes onder de bewoners geweest over de vorm van de bankjes. De bewoners heb ik verwezen naar wijkcoördinator Agniesebuurt om inzicht te krijgen in het door u binnenkort vast te stellen inrichtingsplan. Een kopie ervan kon ik zelf niet krijgen om met de bewoners te bespreken, alvorens het inrichtingsplan door u is vastgesteld. Bij terugkomst van een kort verblijf in het buitenland bleek dat de verontrusting onder de bewoners er niet minder om was en hen nog steeds het inzicht ontbreekt in hoe de Teilingerstraat exact ingericht gaat worden en of zij daar nog enige inspraak in hebben. Op de volgende vragen zie ik spoedig antwoord.

Lees verder
4 oktober 2004

Rotterdam, 04 oktober 2004

TomaatPersbericht Tomaat

Lees verder
30 september 2004

Een verslagje van 'Staakt 79

Mooi en meeslepend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier