h

Nieuws uit 2003

12 november 2003

Nieuws Feijenoord

Begroting 2004 - SP Fractie Deelgemeente Feijenoord

Lees verder
11 november 2003

Begroting 2004

M(eneer) d(e) V(oorzitter) Omdat ik ook voor 'n LEEFBAAR Rotterdam ben, heb ik maar eens een bijpassende stropdas aangedaan. Misschien help ik het college zo nog aan een meerderheid.

MdV
Onze campagne is nu voor 40% op streek. Sinds 6 maart 2002 zijn er 20 maanden verstreken en nog 28 te gaan. Tussentijds is er mijn kandidatuur voor het burgemeestersambt bijgekomen.
Het wordt met de dag spannender. Zeker ook voor de wethouders in dit college.
Want haalt dit college het einde van de begroting 2004? In het college wordt de spanning voelbaar tussen de creatieve en de conservatieve wethouders. Is een leefbaar Rotterdam maakbaar of "geloven we het wel"? Laten we het over aan de onzichtbare en wanorde scheppende hand van de heilige markt?
Onverbiddelijk wordt hen steeds vaker de maat genomen. Wat willen ze nou eigenlijk en wat hebben ze gepresteerd. U laat er zelfs onderzoek naar doen en daaruit blijkt dat Rotterdammers wel iets merken van uw nieuwe politiek, maar het houdt niet over.
Voorzitter, uw nieuw elan is nog niet erg overgeslagen op de Rotterdammers. Bij mijn algemene beschouwingen van 28 oktober wees ik er al op. Zonder de inwoners van deze stad lukt het niet: Mensen maken de Stad!

MdV
Laten we positief beginnen: in de hotspots wordt de stad schoner, het CS is veiliger, veel oude plannen worden eindelijk uitgevoerd, er is minder "arrogantie van de macht". Maar tegelijkertijd worden er vele kansen gemist. Te veel nadruk op veiligheid en repressie. Te vaak worden alle Rotterdammers als potentiële criminelen en ongewenste vreemdelingen gezien en zo behandeld. Het preventief fouilleren is daarbij volstrekt te vaak en zonder reden ingezet. Dit legt bovendien een veel te groot beslag op onze politie. Onze politie! Ook de SP zou graag voorstellen zien om de gemeentepolitie weer terug te krijgen.

MdV
Vorige week sprak ik met de buurtagenten van IJsselmonde. Prima vaklui met hart voor hun werk, hun wijk en hun mensen. Maar hun werk wordt te vaak doorkruist door onlogische directieven van boven uit de politieorganisatie. Directieven omdat er weer een of ander regionaal target gehaald moet worden. Dat gaat ten koste van de prioriteiten van de buurtagenten. En helaas niet alleen in de politieorganisatie viert de creatieve manier van boekhouden om niet te worden afgerekend hoogtij. In de commissie Middelen heeft de SP dan ook gepleit voor minder bureaucratie en meer uitvoerend werk door onze 19.000 ambtenaren. Controle is goed, maar als er geen vertrouwen is dan is dat dodelijk voor de inzet en de productiviteit van al die mannen en vrouwen die werken in de publieke sector.

MdV
Ondertussen neemt het vertrouwen in sommige wethouders zienderogen af. De twee VVD-wethouders laten het zichtbaar over aan de stuurloze markt. Wethouder Hulman van Cultuur is niet in staat tot politieke keuzes op dat terrein. Er is in anderhalf jaar al meer verwarring gesticht dan er in vijf jaar aan vertrouwen is opgebouwd. Het enthousiasme, het elan, de ambitie van veel jonge Rotterdamse kunstenaars, die met bloed zweet en tranen deze stad tot leven brengen, wordt steeds vaker in de kiem gesmoord. Aan alle kanten straalt dit college uit "dat er niks meer kan". En dat doet het ergste vrezen voor de nieuwe Cultuurplan periode. Ook op zijn andere werkterrein is Hulman teveel bezig met het doorvertalen van de bezuinigingen en dus de afbraak van het openbaar vervoer. Slecht voor de stad, slecht voor de mobiliteit, slecht voor de Rotterdammers. De SP heeft 2 moties over dit beleidsveld. Een om de voorgestelde rijtijdenverkorting ongedaan te maken en een om in de avond meer reizigers en minder lucht te vervoeren.

MdV
Wethouder Janssens is druk met de sport en dat doet hij niet eens zo slecht. Dat sportjaar 2005 zal dus best wel wat worden, maar ook hier dreigen de bezuinigingen van Hoogervorst grote schade te berokkenen aan de breedtesport. We weten nog steeds niet wat dat voor Rotterdam betekent, maar donkere wolken dreigen. En daarmee komen we op Janssens andere beleidsterrein: Financiën. En ook hier blijkt dat de VVD niet kiest. Ambtenaren doen dat per definitie niet. Dus als je je volledig laat leiden door weliswaar deskundige ambtenaren, loop je uiteindelijk toch vast.

MdV
Rotterdam heeft nog steeds erg veel reserves. Het zogenaamde tafelzilver dat we eerder hebben verkocht zit in een goedgevuld IFR of staat geparkeerd bij Eneco. Hoe slecht moeten de tijden worden voordat we dat eens gaan gebruiken? Hoe groot moet de reserve van het Havenbedrijf worden?

MdV
Vorige week bleek bij het havendebat dat ook wethouder van Sluis en collega Woudenberg vonden dat het toch wel erg zonde zou zijn om de Tweede Maasvlakte vol containers te zetten. Daar is die grond ook veel te duur voor. Maar wat zijn dan uw concrete plannen? Wat gaan we dan met die peperdure hectares doen? En zou het dan niet verstandiger zijn om gewoon te wachten tot Zalm wel bereid is de zeewering te financieren? En dat we ondertussen de opgepotte reserves inzetten voor de sociale infrastructuur? Vaak wordt hier gedaan alsof dat structureel geld is dat je dus niet eenmalig mag financieren. Ook de sociale infrastructuur kent veel projecten die je met eenmalig geld tot leven kunt wekken. Een goede opvang voor zwerfjongeren geeft die jongeren de kans weer een constructieve en productieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

MdV
Leg nu eens de nadruk op werkgelegenheid! Die veiligheid dat weten we nu wel. Handhaaf de regels! Zorg dat al die handhavers wat productiever werken en stop uw eigen energie in de economie en de mensen van Rotterdam. Bij van Sluis is gelukkig al te merken dat hij zijn blik verlegd van de haven naar de stad. De SP is daar blij om. Misschien vallen er met deze wethouder wel zaken te doen. Misschien is dit een van de creatieve wethouders en is hij een van de mensen met wie dat leefbare Rotterdam maakbaar kan blijken te zijn. De SP is met hem van mening dat we ondernemende Rotterdammers ruim baan moeten geven. Rotterdammers die niet bij de pakken neerzitten maar van aanpakken weten. Hij straalt dat ook uit. Maar dan niet alleen rust voor de grote ondernemingen en steun aan het MKB, maar ook enthousiaste ondersteuning voor ondernemende jongeren die bezig zijn van hun stad een attractieve stad te maken.
Uit de beleidsvelden van wethouder Pastors klinkt eveneens geloof in een maakbaar beter Rotterdam door. Als die nu eens minder angst laat zien voor moskeeën en minder sarcastisch reageert op oude plannen, kunnen we nog ver komen. Het is goed dat de boel is opgeschud. Wat betreft het OBR en DS+V lijkt me dat er nog heel wat te schudden is, maar we lijken op de goede weg. Zeker als er bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de concrete problemen in de concrete situatie. Vrijdag was ik in Hordijkerveld en daar laten bewoners en woningbouwvereniging zien dat er veel te bereiken is als ze er samen de schouders onder zetten en zich daarbij gesteund weten door de lokale overheid.
Blijft leefbare wethouder de Faria over. Wat ons betreft heeft ze een onmogelijke en dus ongewenste combinatie. Veiligheid moet je niet koppelen aan gezondheid. De regie bij veiligheid is stevig in handen van de burgemeester en met alles rond gezondheid zit je al snel op het bordje van wethouder van der Tak. Kortom, wethouder de Faria? : "charmant maar niet relevant". Wanneer worden we verlost uit haar lijden?
Dan resteert wethouder Bolsius: daarover kunnen we kort zijn. De stad wordt schoner, de buitenruimtes worden nog steeds erg armoedig aangepakt, maar met de beschikbare budgetten en veel eigen inzet maakt hij er het beste van. Op zijn terrein heeft de SP dan ook geen moties. We komen hem nog wel tegen in onze strijd in de deelgemeentes, maar dat is iets om later in deze raadsperiode op te lossen.

MdV
De SP heeft wel wat moties op het terrein van vd Tak. De man met 2 gezichten, de wethouder met de sociale praatjes maar niet zo sociale daden. Met de versobering van het geandicaptenvervoer, van de vacaturestop op de gesubsidieerde arbeid, van het getreuzel en gedraai rond de langdurigheidtoeslag, het gemarchandeer rond het AOC enzovoorts. Eerst schildert hij een totale afbraak en tovert vervolgens een nieuw plan te voorschijn. En klopt zichzelf dan op de borst dat hij het toch maar voor elkaar heeft gekregen dat er tenminste nog een half bouwsel overblijft. Leuk voor de media maar absoluut onvoldoende voor de mensen. Beter een half ei dan een lege dop, maar waarom zouden we nu al de helft inleveren als er nog een wereld te winnen is? Waarom nu al overal de Haagse bezuinigingen doorsluizen als het hele ROTS-traject nog moet worden afgelopen. Als voorbeeld heeft de SP 4 moties en 1 amendement op dit terrein. Het gaat om relatief bescheiden zaken. Maar wel zaken die tekenend zijn voor de sfeer in de stad. Bijvoorbeeld over het project Cleo-Patria, over een collectieve aanvullende verzekering om te voorkomen dat mensen onverzekerd rondlopen, om het inkomensdeel uit de nieuwe wet Werk en Bijstand te behouden voor de minima, om de Zuideuropese zelforganisaties in staat te stellen hun werk voor de oudere eerste gastarbeiders te blijven doen, en een amendement over SMACCV een organisatie wiens werk verloren dreigt te gaan bij de bezuinigingen op de GGD. Daarom pleiten wij voor overname door SoZaWe of DSO.

MdV
Wat willen we nu: vooruit? Of gaan we beknepen zitten kniezen in een hoekje? Maken we van Rotterdam die attractieve stad vol jonge en verwachtingsvolle mensen. Geven we de jeugd de ruimte of houden we ze alleen maar in toom. Wanneer zetten we de tomeloze energie van de Rotterdamse jongeren in om deze stad leefbaar te maken?

MdV
De SP vindt deze begroting te volgzaam, te zuinig, te weinig elan, teveel gemiste kansen. We willen met onze amendementen en moties hier en daar nog wat proberen bij te sturen. Op die manier zullen we ook de voorstellen van de andere partijen beoordelen. De stemmingen van donderdag zullen mee de koers van onze stad bepalen. Is er licht aan de horizon? Of gaat de verschrompeling en verkruimeling door? Krijgen de creatieven de conservatieven mee of worden er nieuwe scheuren zichtbaar en zitten we volgend najaar met een gestruikeld college, dat niet in staat is de begroting 2005 op tijd aan ons te presenteren.
De SP is benieuwd naar uw reactie.

Lees verder
6 november 2003

Rotterdam, 05 oktober 2003

Tomaat Persbericht Tomaat

Lees verder
5 november 2003

Rotterdam, 05 oktober 2003

Tomaat Persbericht Tomaat

Lees verder

Pagina's

U bent hier