h

Nieuws, februari 2021

19 februari 2021

Gemeenteraad: SP voorstel ervaringsdeskundige betrekken bij Hulpteam Toeslagen aangenomen

Foto: SP Rotterdam

Op 18 februari was er weer een gemeenteraadsvergadering, met veel belangrijke onderwerpen op de agenda. De SP fractie heeft 5 voorstellen ingediend, waarvan twee het hebben gehaald. Door de motie van SP raadslid Kees Jonker schaart de gemeenteraad zich achter de politiebonden voor een salarisverhoging. En het voorstel van fractievoorzitter Aart van Zevenbergen over het betrekken van een ervaringsdeskundige bij de Hulpteam Toeslagen is ook aangenomen.

Lees verder
16 februari 2021

In Memoriam Jan Schot

Foto: ineke

Het moet ergens rond 1990 zijn. Sporthal Schuttersveld is volgestroomd met meer dan 300 huurders. Allemaal netjes op een rijtje op klapstoeltjes. Voorin een lange tafel met enkele bobo’s van Patrimonium (PWS nu Havensteder) en wat mensen van de gemeente. De ene na de andere huurder doet zijn beklag en geeft een voorbeeld. Dan loopt er een kleine, stevig gebouwde man naar de microfoon in het gangpad tussen de klapstoelen. Hij kijkt eens goed rond en dan steekt hij van wal. De hele zaal luistert ademloos naar zijn bulderende stem die precies zegt wat alle huurders denken. De mensen achter de lange tafel voelen zich krimpen en weten dat ze maar beter ook goed kunnen luisteren. 

Lees verder
11 februari 2021

Rotterdamse VVD is tegen SP voorstel 0% huurverhoging

Foto: SP Rotterdam

VVD-wethouder Bas Kurvers heeft na aandringen van de SP aangegeven dat hij niet alvast een huurbevriezing in gang gaat zetten in Rotterdam. Zijn weigering staat haaks op het breed aangenomen SP-voorstel in de Tweede Kamer. In tegenstelling tot de landelijke VVD is de Rotterdamse VVD tegen een huurbevriezing. Tijdelijk SP-raadslid Kees Jonker: ‘Frappant dat onze VVD-wethouder weigert de woningbouwcorporaties aan te schrijven om 0% huurverhoging mogelijk te maken. Een huurverhoging tijdens een economische crisis is absurd’

Lees verder
10 februari 2021

Stop verkoop 100-jarig erfgoed recreatieoord Hoek van Holland!

Foto: HvH

Ontzet verneemt de SP dat naast onder andere de sloop van volkstuinenparken in Rotterdam, ook het bijzondere Recreatieoord Hoek van Holland hoogstwaarschijnlijk onder de hamer zal gaan zonder financiële- of verblijfsgaranties voor de huidige stacaravans- en huisjeseigenaren.

Lees verder
7 februari 2021

Het jaarplan van SP Rotterdam - Doelen voor 2022

Aan het begin van het nieuwe jaar is het afdelingsbestuur begonnen met het opstellen van een jaarplan. Dit plan blikt terug op het afgelopen jaar en bevat ook de doelen voor het komende jaar.
Lees verder
4 februari 2021

Gemeenteraad: Laat de wijk doen wat de wijk kan

Foto: SP Rotterdam

In voorbereiding op de nieuwe aanbesteding Zorg en Welzijn heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag de inkoopstrategie Welzijn besproken. Het college wilt haar eerdere koers voortzetten. Burgers moeten uitgaan van hun eigen kracht. Maar willen we dat burgers minder gebruik maken van geïndiceerde zorg dan moeten we eerst investeren in het verstevigen van het buurtnetwerk. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier