h

Gemeenteraad: Laat de wijk doen wat de wijk kan

4 februari 2021

Gemeenteraad: Laat de wijk doen wat de wijk kan

Foto: SP Rotterdam

In voorbereiding op de nieuwe aanbesteding Zorg en Welzijn heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag de inkoopstrategie Welzijn besproken. Het college wilt haar eerdere koers voortzetten. Burgers moeten uitgaan van hun eigen kracht. Maar willen we dat burgers minder gebruik maken van geïndiceerde zorg dan moeten we eerst investeren in het verstevigen van het buurtnetwerk. 

Met het nieuwe beleidsplan Heel de stad bouwt het college o.a. op de kracht van de wijk. Zo stelt het college dat geïndiceerde zorg duur is en ziet het college buurtinitiatieven gericht op welzijn (en daarmee ook preventie) als een middel om het budget niet te overschrijden. Ook de SP vindt dat in-de-wijk-gewortelde welzijnspartijen de ruimte behoren te krijgen om te kunnen doen wat zij kunnen doen voor de wijk en buurtbewoners. Wat de SP betreft gebeurt dit ook op basis van gelijkwaardigheid. Echter is dit niet altijd het geval. 

Daarom heeft de SP bij de bespreking van de inkoopstrategie Welzijn twee moties ingediend. Beide voorstellen versterken de zeggenschap van lokale welzijnspartijen en actieve bewoners. Met de motie Maatschappelijk aanbesteden willen we waarborgen dat lokale welzijnspartijen en buurtbewoners zoveel mogelijk worden betrokken bij beleid en uitvoering van de welzijnsopdracht. Deze motie is niet aangenomen. Met de tweede motie - Huizen van de Wijk, van de wijk - zetten we een stok achter de deur. Ons voorstel garandeert dat lokale welzijnspartijen en actieve bewoners zeggenschap hebben over het jaarlijkse programma van de Huizen van de Wijk. Deze motie is aangenomen.

 

U bent hier