h

Rotterdamse VVD is tegen SP voorstel 0% huurverhoging

11 februari 2021

Rotterdamse VVD is tegen SP voorstel 0% huurverhoging

Foto: SP Rotterdam

VVD-wethouder Bas Kurvers heeft na aandringen van de SP aangegeven dat hij niet alvast een huurbevriezing in gang gaat zetten in Rotterdam. Zijn weigering staat haaks op het breed aangenomen SP-voorstel in de Tweede Kamer. In tegenstelling tot de landelijke VVD is de Rotterdamse VVD tegen een huurbevriezing. Tijdelijk SP-raadslid Kees Jonker: ‘Frappant dat onze VVD-wethouder weigert de woningbouwcorporaties aan te schrijven om 0% huurverhoging mogelijk te maken. Een huurverhoging tijdens een economische crisis is absurd’

Afgelopen dinsdag is in de Tweede Kamer eindelijk een motie aangenomen om de huren van sociale huurwoningen te bevriezen. Dit betekent dat op 1 juli de huurverhoging voor sociale huurwoningen geen doorgang mag vinden.

De Rotterdamse SP-fractie heeft eerder in de Raad en op straat duidelijk gemaakt dat 0% huurverhoging genoeg is. Midden in de coronacrisis is de grootste huurstijging in zes jaar tijd doorgevoerd. Ondertussen hebben veel huurders moeite om rond te komen. Vele Rotterdammers hebben dan ook de SP-petitie getekend voor de huurbevriezing.

Jonker was dan ook benieuwd of Kurvers alvast bereid is om Rotterdamse woningbouwcorporaties op te dragen de huurbevriezing uit te voeren. Maar tijdens het actualiteitendebat op 11 februari, dat hij hierover voerde, bleek al snel dat de wethouder zich niet sterk wil maken voor huurbevriezing. Kurvers heeft er geen zin in, omdat hij de financiële consequenties voor de corporaties niet kan overzien.

Ook VVD-raadslid Dieke van Groningen zat op diezelfde golflengte. Zij zal zich er evenmin voor inzetten om 0% huurverhoging mogelijk te maken.

De SP constateert dat de Rotterdamse VVD lijnrecht tegen haar liberale partijgenoten in de Tweede Kamer staat. “Dat is even opvallend als teleurstellend”, aldus Jonker. Daaraan toevoegend: “Het is nu dus duidelijk dat vijf VVD’ers in de gemeenteraad en hun partijgenoot Kurvers de Rotterdamse huurders in de kou laat staan. Dat terwijl in Den Haag 32 VVD-Kamerleden vinden dat huurders in de sociale sector dit jaar op 1 juli moeten worden ontzien”.

Jonker tenslotte: “Het wordt tijd dat de Rotterdamse VVD eens een keertje gaat praten met Daniël Koerhuis (VVD-woordvoerder wonen in de Tweede Kamer). Hij heeft zijn partijgenoten in Rotterdam een heleboel uit te leggen...”.

Foto: SP Rotterdam

U bent hier