h

Gemeenteraad: SP voorstel ervaringsdeskundige betrekken bij Hulpteam Toeslagen aangenomen

19 februari 2021

Gemeenteraad: SP voorstel ervaringsdeskundige betrekken bij Hulpteam Toeslagen aangenomen

Foto: SP Rotterdam

Op 18 februari was er weer een gemeenteraadsvergadering, met veel belangrijke onderwerpen op de agenda. De SP fractie heeft 5 voorstellen ingediend, waarvan twee het hebben gehaald. Door de motie van SP raadslid Kees Jonker schaart de gemeenteraad zich achter de politiebonden voor een salarisverhoging. En het voorstel van fractievoorzitter Aart van Zevenbergen over het betrekken van een ervaringsdeskundige bij de Hulpteam Toeslagen is ook aangenomen.

De SP heeft tijdens de gemeenteraad een voorstel ingediend, waarbij ze oproept om ervaringsdeskundigen binnen het Hulpteam Toeslagen 010 een rol te geven. Het voorstel is raadsbreed ondersteund. Gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal geven aan dat zij zich vaak niet gehoord en begrepen voelen. Het opnemen van ervaringsdeskundigen binnen het hulpteam is wat de SP betreft de volgende stap in het herstellen van het vertrouwen in de overheid.

Verder heeft de SP tegen het Masterplan Parkhaven gestemd. De SP fractie is tegen de plannen nadat we bewoners hebben gehoord en nadat we de informatie van het project tot ons hebben genomen. Ja, het gebied moet aangepakt worden, maar dat hoeft niet gepaard te gaan met woningbouw. Woningbouw ten koste van groen en ten koste van waardevol recreatiegebied.

Ook is er in de gemeenteraad van 18 februari het plan met het Codrico terrein besproken. De herontwikkeling van de voormalige meelfabriek Latenstein op Katendrecht is een prima initiatief. De SP had graag ingestemd met dit plan. Maar heeft dat niet gedaan. Dat komt omdat van de 1500 woningen, die er zullen worden gebouwd, slechts tien procent in de sociale sector komen.

Dierentuin Blijdorp bevindt zich momenteel in financiƫle noodweer. Daarom heeft de SP voor noodsteun gestemd, met een goed sociaal plan voor het personeel. Ons voorstel voor een duurzame en diervriendelijke toekomstvisie voor Blijdorp is helaas niet aangenomen.

De sloopplannen met het volkstuincomplex Streven naar Verbetering zijn definitief van tafel. De SP heeft het voorstel voor volledig behoud van het volkstuincomplex ondersteund.

Ons voorstel voor een kritische blik op toerisme in de stad is helaas niet aangenomen. Volgens de SP dient een toerismevisie ook rekening te houden met lokale bewoners in plaats van alleen het aantrekken van zo veel mogelijk toerisme. Daar ons voorstel om te onderzoeken op welke terreinen toerisme een negatieve impact kan hebben en hier maatregelen op te nemen.

De betaalbaarheid van huisartsenpraktijken en eerstelijnszorgruimtes is een groot probleem in Rotterdam. De huisartsen hebben al vaker aan de bel getrokken door de hoge prijzen en lage beschikbaarheid van geschikte ruimtes. Daarom stelde de SP voor om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars over de mogelijkheden om huisartsen in de stad te ondersteunen bij de aankoop van een praktijk dan wel de mogelijkheden om garant te staan. Ook vroegen we het college om een gemeentelijk aanspreekpunt voor huisartsen te realiseren waar zij al hun vragen omtrent huisvesting kunnen richten en te weten krijgen wat de gemeente voor hen kan betekenen. Helaas zijn beide voorstellen niet aangenomen.

Momenteel vinden er onderhandelingen plaats over een nieuw politie-cao. De politiebonden vragen om een cao verhoging van 2,5 procent. De bonden zijn niet akkoord met het tegenvoorstel van Minister Grapperhaus. De politie heeft daarom aangekondigd binnenkort acties te voeren. Omdat de politiepersoneel alle steun goed kan gebruiken, heeft tijdelijk SP raadslid Kees Jonker de Rotterdamse gemeenteraad gevraagd steun te betuigen voor een salarisverhoging van politiepersoneel. Met succes: een meerderheid van de raad was voor.

U bent hier