h

Nieuws uit 2020

3 december 2020

Hier staan de prestatieafspraken!

Foto: SP Rotterdam

Op de website van de gemeente waren voorheen de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties van 2019 en 2020/2021 direct te raadplegen. Tot onze verbazing kan dit nu niet meer. Belanghebbenden moeten nu eerst een naam en e-mailadres opgeven en wachten tot zij de prestatieafspraken op een later datum ontvangen. Tijdelijk SP raadslid Kees Jonker heeft vandaag hierover gedebatteerd met de wethouder tijdens de actualiteitenraad.

Lees verder
24 november 2020

SP stelt vragen over opdringerige reclames tijdens metroritten

Foto: SP Rotterdam

De Rotterdamse SP fractie heeft vernomen dat de RET van plan is om reclames te laten plaatsen in de metrotunnels. Passagiers van de metro krijgen dan tijdens een rit flitsende reclames te zien. Dit ‘experiment’ betekent volgens het AD voor de RET een extra inkomstenbron. De SP fractie vraagt zich af wat de meerwaarde is van flitsende tunnelreclames tijdens metroritten en zet vraagtekens bij de toepassing ervan. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen heeft vragen ingediend hierover.

Lees verder
20 november 2020

De verhalen achter de sloopcijfers: Slooprenovatie Patrimonium’s Hof

Foto: SP Rotterdam

Het Rotterdamse college is van plan om 12.000 woningen te slopen tot 2030. Vorige maand lanceerde de SP de sloopkaart om de sloopwoede van het college zichtbaar te maken. Achter deze cijfers schuilen de verhalen van Rotterdammers die noodgedwongen moeten verhuizen. Rotterdammers die helaas niet gehoord worden en geen invloed hebben op plannen voor de buurt. Een voormalige bewoonster van het Patrimonium’s Hof, bestaande uit 103 woningen, heeft een melding gemaakt van sloop. Lees hier haar verhaal.

Lees verder
17 november 2020

Verbied huisuitzettingen tijdens Coronacrisis!

Foto: SP Rotterdam

Vandaag is er voor het Stadhuis geprotesteerd tegen de huisuitzettingen van huurders van Camelot, een anti-kraak verhuurder. Op coronaproof wijze werd er door de Bond Precaire Woonvormen (BPW) gedemonstreerd tegen deze oneerlijke huisuitzettingen van bewoners van de voormalige brandweerkazerne aan de Laanslootseweg 19. SP Rotterdam voorzitter Tijs Hardam: ‘Waanzin dat een verhuurder zonder geldige reden huurders op straat zet. En dat tijdens deze coronacrisis! Wat de SP betreft moeten deze anti-kraak verhuurders keihard aangepakt worden en moet er woonzekerheid komen in Rotterdam’

Lees verder
13 november 2020

Begroting 2021: Maidenspeech Kees Jonker

Foto: SP Rotterdam

Tijdens de begrotingsbehandeling hield ons raadslid Kees Jonker zijn maidenspeech in de Rotterdamse gemeenteraad: 'Ik hoop zo kort mogelijk gemeenteraadslid te zullen blijven. Op 20 januari hoop ik dat mijn SP-kameraad Taylan Cicek weer hersteld is'. Kees Jonker heeft drie voorstellen ingediend over de Tweebosbuurt, Feyenoord City en Schiebroek Zuid. Alle drie de voorstellen zijn helaas niet aangenomen.

Lees verder
13 november 2020

Begroting 2021: Acties hebben Duimdrop voor een jaar gered

Foto: SP

Een klein belangrijk onderdeel van de Begroting 2021 betrof de Duimdroppen. Om het voorgenomen besluit de financiering van de Duimdroppen in 2021 te halveren en in 2022 volledig af te bouwen, heeft de SP een motie en een amendement ingediend. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: ‘Het besluit om op de duimdroppen te bezuinigen is genomen zonder participatie van de gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités, actieve bewoners en vooral zonder de kinderen te vragen wat ze ervan vinden. Dit noem ik bestuurlijke arrogantie.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier