h

Begroting 2021: Maidenspeech Kees Jonker

13 november 2020

Begroting 2021: Maidenspeech Kees Jonker

Foto: SP Rotterdam

Tijdens de begrotingsbehandeling hield ons raadslid Kees Jonker zijn maidenspeech in de Rotterdamse gemeenteraad: 'Ik hoop zo kort mogelijk gemeenteraadslid te zullen blijven. Op 20 januari hoop ik dat mijn SP-kameraad Taylan Cicek weer hersteld is'. Kees Jonker heeft drie voorstellen ingediend over de Tweebosbuurt, Feyenoord City en Schiebroek Zuid. Alle drie de voorstellen zijn helaas niet aangenomen.

SP Rotterdam raadslid Kees Jonker: 'Het voortaan niet meer aanzeggen van een huurverhoging van woningen, waarvan de sloop in het verschiet ligt, lijkt de SP een heel goed plan.' De SP Rotterdam is en blijft voor 0% huurverhoging, want 0% is genoeg. Schandalig om te zien dat bijvoorbeeld in Schiebroek Zuid de huren toch zijn verhoogd per 1 juli 2020. Daarom het voorstel van Kees Jonker om geen huurverhogingen meer door te voeren in Schiebroek Zuid. Helaas waren de coalitiepartijen en Leefbaar Rotterdam tegen dit voorstel.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Toch wordt er 450 miljoen besteed aan een nieuw Feyenoord stadion waar niemand om gevraagd heeft. Geen nieuw stadion en op die plek woningen bouwen zou veel wenselijker zijn. Daarom het voorstel van ons raadslid Kees Jonker om te onderzoeken hoeveel woningen er op de plek van het nieuwe stadion kunnen komen. Helaas heeft ook dit voorstel geen meerderheid gekregen.

Kees Jonker diende ook een motie in over de heldin van de Tweebosbuurt: Mevrouw Pelger. Kees Jonker: ‘Over de door de SP verafschuwde wijze waarop u het sloopplan van de Tweebosbuurt er achter de rug van de bewoners doorheen heeft geduwd, is al genoeg gemopperd. In uw ooit nog eens te schrijven biografie zal de Tweebosbuurt een zwarte bladzijde zijn. Met het omarmen van de motie ‘Woning van mevrouw X’ zullen u en uw wethouders echter een goede beurt maken.’ De motie roept op om de panden Hilledijk 183 en 185 aan te merken als onroerende goederen van cultuurhistorische waarde en woningcorporatie Vestia te verzoeken deze panden te behouden. Helaas heeft het college hier geen gehoor aan gegeven.

Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen heeft naast het amendement en de motie voor behoud van de Duimdroppen, nog twee moties ingediend.

Aart van Zevenbergen: ‘We moeten voorkomen dat een gezonde boom die ouder is dan 20 jaar in de openbare ruimte wordt gekapt. Die bomen moeten een beschermde status krijgen. Daarmee hadden we kunnen voorkomen wat er bijvoorbeeld in de Vijverhofstraat is gebeurd. 50 jaar oude bomen rücksichtslos gekapt.’ Daarom het voorstel van Aart van Zevenbergen om echt te kappen met kappen. Met 23 tegen 22 is het voorstel helaas weggestemd.

Ook diende Aart van Zevenbergen tijdens de begrotingsbehandeling de motie ‘Betrokken Rotterdammers' in. Van Zevenbergen: ‘Ik constateer een groeiend wantrouwen naar de politiek, overheid en andere publieke autoriteiten. Zelfs de minister-president ten tijde van de coronacrisis boet in op vertrouwen. Bij de overheid zie ik daartegenover dezelfde ontwikkeling. Ik zie een groeiend wantrouwen naar de burgers toe. De rode draad die ik de afgelopen jaren heb gezien is, het ontbreken aan participatie. Of zoals het Marx het zou kunnen noemen de “directe democratie. Ik merk dat er minder en minder draagvlak is voor de besluiten die onder andere dit college neemt. En in mijn ogen komt dat eerder door de vooringenomenheid daarvan dan door de slechte kwaliteit van deze besluiten. Wij pretenderen wel even te weten wat goed is voor de stad, buurt en de bewoners. Dit moet anders.’

U bent hier