h

Begroting 2021: Acties hebben Duimdrop voor een jaar gered

13 november 2020

Begroting 2021: Acties hebben Duimdrop voor een jaar gered

Foto: SP

Een klein belangrijk onderdeel van de Begroting 2021 betrof de Duimdroppen. Om het voorgenomen besluit de financiering van de Duimdroppen in 2021 te halveren en in 2022 volledig af te bouwen, heeft de SP een motie en een amendement ingediend. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: ‘Het besluit om op de duimdroppen te bezuinigen is genomen zonder participatie van de gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités, actieve bewoners en vooral zonder de kinderen te vragen wat ze ervan vinden. Dit noem ik bestuurlijke arrogantie.’

Ambitie van het college is om kinderen veiliger, gezonder en kansrijker te laten opgroeien. Daarnaast zegt het college het belangrijk te vinden dat jongeren invloed uitoefenen op hun leefomgeving, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten in hun wijk. De circa 20 Duimdroppen in de stad voorzien in beide ambities. Dat laten de verhalen van de Duimdrop-toezichthouders Carmelita Cleve en Saida Bouharkiki mooi zien.  

Met onze motie en amendement stelden wij voor om de participatie van de bestuurscommissies te organiseren alvorens er besluiten worden genomen over (stoppen met) de Duimdroppen. Ook verzochten wij om de volledige subsidie van de Duimdroppen te behouden. Deze voorstellen werden gesteund door de oppositie.

Op de valreep hebben een aantal coalitiepartijen, onder leiding van GroenLinks, ook een amendement ingediend. Met dit amendement is het behoud van de subsidie in 2021 verzekerd. Echter, roept het amendement op om de Duimdroppen in 2022 alsnog volledig af te bouwen en is de participatie van de bestuurscommissies niet gewaarborgd. Dit terwijl het amendement niet op tafel zou komen zonder druk vanuit de wijken. Hoewel het te waarderen valt, blijft het voorstel uitstel van executie. Bovendien heeft de PvdA een motie ingediend, waarbij in de overwegingen is opgenomen dat er ‘een waardig alternatief voor Duimdrop nodig is’. De SP vindt dat een bedenkelijke overweging.

Waarom moeten de Duimdroppen weg? Wethouder Sven de Langen geeft aan dat het tijd is voor effectievere initiatieven. Echter heeft er geen evaluatie van het functioneren van de Duimdroppen en het beheer daarvan plaatsgevonden. Daarbij is Buurt-en Speeltuinwerk Rotterdam nooit op de hoogte gesteld van enige kanttekeningen aan de zijde van de wethouder. Ook plaatst de wethouder vraagtekens bij de reikwijdte van de Duimdroppen. De Duimdroppen zijn te vinden in vier gebieden, namelijk Noord, Delfshaven, Charlois en Feijenoord. Argument hierbij is dat speelvoorzieningen stadsbreed ingezet moeten worden. Maar, de Duimdroppen zijn specifiek ontstaan in die gebieden, omdat in de jaren 90 juist daar sprake was van verloedering en druk op veilige speelomgevingen voor kinderen.

Een laatste argument betreft dat het kinderwerk terugkomt (het was eerst wegbezuinigd) in de welzijnsopdracht. Op deze manier kan er voor de Duimdroppen toch nog een plek zijn, als de welzijnspartner BSW contracteert als onderaannemer. Dit klinkt mooi, maar is een tamelijk vergezocht scenario. In 2022 komt namelijk de nieuwe welzijnsopdracht. En de verschillende gebieden hebben niet allen dezelfde welzijnspartner. Het is ook de vraag of de welzijnspartners sleutelfiguren in het wijknetwerk zullen behandelen als gelijkswaardige gesprekspartners en of zij budget reserveren voor de initiateven die voortkomen uit het wijknetwerk.

Desalniettemin hebben de Duimdroppen in ieder geval een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie in 2022. Van de bestuurscommissies zullen we op dit punt nog meer horen. En de SP zal ook hier aan de zijde van de bestuurscommissies en andere betrokken partijen staan.

#houdduimdropopen

U bent hier