h

Verbied huisuitzettingen tijdens Coronacrisis!

17 november 2020

Verbied huisuitzettingen tijdens Coronacrisis!

Foto: SP Rotterdam

Vandaag is er voor het Stadhuis geprotesteerd tegen de huisuitzettingen van huurders van Camelot, een anti-kraak verhuurder. Op coronaproof wijze werd er door de Bond Precaire Woonvormen (BPW) gedemonstreerd tegen deze oneerlijke huisuitzettingen van bewoners van de voormalige brandweerkazerne aan de Laanslootseweg 19. SP Rotterdam voorzitter Tijs Hardam: ‘Waanzin dat een verhuurder zonder geldige reden huurders op straat zet. En dat tijdens deze coronacrisis! Wat de SP betreft moeten deze anti-kraak verhuurders keihard aangepakt worden en moet er woonzekerheid komen in Rotterdam’

De gemeente Rotterdam dient zich te houden aan het dringende advies van de Rijksoverheid om geen huisuitzettingen uit te voeren tijdens de coronacrisis. Toch moeten de bewoners uit Rotterdam-West eruit. Bovendien biedt de verhuurder Camelot noch de gemeente Rotterdam vervangende huisvesting. Een bewoner die volgende week uit huis wordt gezet heeft de eisen overhandigd aan wethouder Kurvers.

Eerder dit jaar was er al kritiek op Camelot en andere anti-kraak verhuurders die huurders continu benadelen. De SP had toen vragen ingediend over het wangedrag van Camelot naar aanleiding van een brand aan de Coolsingel. Toch besloot wethouder Kurvers om het contract met Camelot te verlengen.

Op 2 oktober had fractievoorzitter Aart van Zevenbergen vragen gesteld over de huisuitzettingen in Coronatijd. (https://rotterdam.sp.nl/nieuws/2020/10/stop-alle-huisuitzettingen)

Volgens de SP fractie moet de wethouder erop toezien dat niemand op straat wordt gezet, ook huurders van leegstaand vastgoed verdienen deze bescherming. Ten tijde van een pandemie als deze is het bizar dat mensen op straat gezet worden, enkel om de winsten van huisjesmelkers te spekken.

U bent hier