h

Nieuws uit 2019

26 juni 2019

SP Rotterdam dient vragen in over realisatie Groenloket

Foto: Luc Schol / Burak Yildiz

In september en oktober van 2017 heeft de Vereniging Groen010 in samenwerking met veel groene initiatieven, zich ingezet om het belang van de komst van een groenloket te agenderen. Een groenloket dient als centrale toegang in de gemeentelijke informatievoorziening als aanspreek- en steunpunt, digitaal platform en betrokkenheid bij groen beleid. De Rotterdamse SP-fractie vindt het jammer dat het proces stil is komen te liggen. Het Groenloket is er niet en de betrokkenen zijn al lang aan het wachten op een antwoord. De signalen die we van de betrokkenen krijgen is dat er binnen de gemeente niemand de leiding heeft genomen. We willen graag weten of dit het geval is en hoe het proces verder zal verlopen.

Lees verder
26 juni 2019

Wie wil in de congrescommissie?

Op de laatste partijraad is besloten dat ieder lid zich kan aanmelden voor de congrescommissie. Aarzel niet als je inbreng wil hebben. Meld je aan. Hieronder vind je het verslag hierover en hoe je het moet doen.

Lees verder
25 juni 2019

Loco-burgemeester Wijbenga kreeg gouden handdruk van Woonbron

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

Loco-burgemeester Bert Wijbenga heeft vorig jaar bij zijn afscheid van Woonbron een gouden handdruk gekregen van 48.000 euro. 

Lees verder
25 juni 2019

Café De Verheffing: startschot strijd tegen huidig woonbeleid

Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam

Afgelopen zondag 23 juni was de herstart van Café De Verheffing. Ditmaal met als titel: Gentrification, van wie is de stad? De aanwezige sprekers Cody Hochstenbach, Willem Salet en Sandra Beckerman hebben elk vanuit een uniek invalshoek dit thema belicht en de bezoekers op interactieve wijze geïntrigeerd. De strijdbare betrokkenheid van de aanwezigen tijdens en na deze editie van Café de Verheffing toonde aan dat het woonbeleid hoog op de agenda staat in Rotterdam.

Lees verder
13 juni 2019

Piekfijn verdwijnt: Kringloopwinkels en Fietspunt weggegeven aan commerciële partij Het Goed

Foto: Fatih Hijnen / SP Rotterdam

Tijdens de afgelopen gemeenteraad van 6 juni is door het college definitief besloten om de Piekfijn keten te privatiseren. De commerciële partij ‘Het Goed’ zal de Piekfijn kringloopwinkels en het Fietspunt overnemen.  De ambtenaren die nu in dienst zijn van Piekfijn zullen worden gedetacheerd bij ‘Het Goed’. De huidige contracten van uitzendkrachten en vrijwilligers zullen daarentegen niet worden voortgezet. De Rotterdamse SP-fractie pleitte ervoor dat Rotterdam piekfijn moest blijven door Piekfijn in eigen beheer verder te ontwikkelen. Het college bestaande uit de partijen PvdA, GroenLinks, D66, CDA, CU-SGP en de VVD, hebben besloten om Piekfijn aan 'Het Goed' te gunnen en voor de scenario ‘uitplaatsing’ gekozen met alle gevolgen van dien.

Lees verder
12 juni 2019

Huurders winnen van Woonstad. Maar gejuich is voorbarig

Foto: Printscreen / www.woonbond.nl

Het leek een prachtige overwinning. In maart dwong de Bewonerscommissie van de Zinkerweg en Nijverheidstraat af dat hun verhuurder, Woonstad Rotterdam, alle informatie over het al dan niet slopen of renoveren van hun woningen moest geven aan de Bewonerscommissie Zinkerbuurt. Aan de Huurcommissie was het verzoek tot informatieverstrekking voorgelegd. Op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV), zo luidde het oordeel van de Huurcommissie, moesten alle documenten van Woonstad ter inzage worden gelegd aan de huurders uit Feijenoord. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier