h

Nieuws uit 2016

14 november 2016

Pilot warme lunches op school een feit

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Al langere tijd pleit de SP voor warme lunches op scholen. Gisteren is een voorstel om hiervoor een pilot te starten door de gemeenteraad aangenomen. Het was een van de vele punten die aan de orde kwam bij de bespreking van de begroting. Omdat de algehele koers van het stuk  de partij niet bevalt, stemde zij tegen. Toch was er ook steun voor belangrijke voorstellen.

Lees verder
10 november 2016

32 voorstellen voor een beter Rotterdam

Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de begroting voor 2017. Op hoofdpunten gaven we eerder deze reactie op het stuk. Hoofdpunten daarbij zijn het bestrijden van de armoede en de schulden van vele Rotterdammers. Daarnaast geven we liever geld uit om de stadswijken op te knappen. Liever dan weer geld steken in het centrum met het opknappen van de Coolsingel. Tot slot is er nog veel werk aan de winkel als we de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs willen halen. Maar omdat de begroting eigenlijk over alles gaat, deden we de afgelopen weken nog veel meer voorstellen. Je vindt ze hieronder in het kort en helemaal onderaan als bijlage als volledige moties.

Lees verder
27 oktober 2016

SP trekt zich terug uit gebiedscommissie IJsselmonde

Foto: SP

Na lang beraad hebben SP-gebiedscommissieleden Diana Bollerman-Rijksen en Ger Giessen besloten zich terug te trekken uit de geteisterde gebiedscommissie IJsselmonde. De voornaamste redenen zijn de verstoorde verhoudingen en de opstelling van het voormalig voorzitterscollectief. Bollerman en Giessen menen zich los van deze commissie beter in te kunnen zetten voor de bewoners van IJsselmonde.

Lees verder
27 oktober 2016

Algemene beschouwingen: liever tien wijken verbeteren dan één straat

Foto: SP

De SP kiest tijdens de algemene beschouwingen vanmiddag voor een positieve insteek. De partij houdt een pleidooi voor stevige investeringen in de wijken, een voortvarend herstel van het armoedebeleid en een duurzame stad met maatregelen die verder gaan dan het klimaatakkoord van Parijs.

Lees verder
27 oktober 2016

Meerderheid gebiedscommissie Hillegersberg steekt kop in het zand

Foto: commons.wikimedia.org / commons.wikimedia.org

Dat Schiebroek-Zuid een aantal problemen kent is iedereen bekend. De wijk staat op een achterstand qua inkomen, werkgelegenheid, onderwijs, woonomgeving en wonen. Het zou logisch zijn als deze wijk daardoor op warme belangstelling van de gebiedscommissie kan rekenen. SP-gebiedscommissielid Piet Koole probeert echter al langer tevergeefs in zijn gebiedscommissie de problemen aan de kaak te stellen. Voorstellen aan zijn gebiedscommissie om actief in gesprek te gaan met bewoners in het gebied zijn allemaal, zonder uitzondering, afgeschoten.

Lees verder
26 oktober 2016

Geslaagde aftrap campagne Woonreferendum

Foto: Diederik Olders/SP

Afgelopen zaterdag trapte de SP de campagne af voor het Woonreferendum eind november. Voor tientallen toehoorders en de pers onthulden actievoerders Querien Velter en Michiel Knoops het eerste bouwbord. Want Rotterdam moet bouwen in plaats van 20.000 woningen slopen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier