h

Nieuws uit 2011

17 november 2011

Occupy Rotterdam niet aftuigen maar optuigen!

Leefbaar Rotterdam vond dat het maar afgelopen moest zijn met die kampeerders van Occupy Rotterdam bij Beurs voor het WTC-gebouw. Vanmiddag kregen de Leefbaren de wind van voren in de gemeenteraad. Burgemeester Aboutaleb vertelde in zijn betoog dat iedereen het recht had te demonstreren in Rotterdam en zich daar altijd hard voor zal maken. De SP was erg blij met de steun van de burgemeester.

Lees verder
15 november 2011

Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers moet blijven

Vrijdag 11 november was de aftrap van de campagne 'gratis openbaar vervoer voor 65-plussers moet blijven', in het verzorgingshuis op het Bergwegplantsoen. De reacties waren heel goed. Op de handtekeningenactie, de flyer met brief aan de wethouder en op de ouderenkrant.

Lees verder
12 november 2011

Samen tegen kernenergie

In het centrum van Rotterdam werd vrijdagavond door SP, Groenlinks en de Partij voor de Dieren actie gevoerd vóór schone energie en tegen de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland.
11 november was het de 'Dag van de Duurzaamheid' en dus een mooie gelegenheid om aandacht te vragen tegen de slechte plannen van het kabinet om nieuwe kerncentrales mogelijk te maken.

Lees verder
11 november 2011

SP-plan kwijtschelding gemeentebelasting overgenomen

Het SP-plan over de kwijtschelding van gemeentelijke belasting is vandaag tijdens de begrotingsbehandeling overgenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
11 november 2011

Speeltuin, buurthuis en school zonder ID'ers

Het Rotterdamse college kiest ervoor de subsidie voor 1500 ID-ers en WIW'ers af te bouwen. Volgens de SP komen mensen met een nuttige baan op deze manier gedwongen in de bijstand terecht. De SP vindt dit doodzonde, voor de werknemers en voor de Rotterdamse samenleving. Met een motie wilde de SP-fractie deze subsidie-afbouw een jaar uitstellen om eind 2012 dit besluit nog eens goed te bestuderen.

Lees verder
11 november 2011

Wethouder laat ouderen in onzekerheid gratis OV

Wethouder Baljeu (vervoer) heeft nog geen flauw idee hoe zij haar bezuiniging van drie miljoen euro op het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers moet binnenhalen. Toch drukt zij de maatregel door. De SP-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad is fel tegen de ingreep.

Lees verder

Pagina's

U bent hier