h

Nieuws van de afdeling

24 januari 2001

"Chloordoden" op Rotterdam CS

De SP afdeling Rotterdam voert morgenochtend,
24 januari omstreeks 11.00 uur, actie tegen de chloortransporten.

Actievoerders zullen op spoor 9 van het Rotterdamse centraal station, verkleed als zogeheten chloordoden, nogmaals aandacht vragen voor het gevaar van het vervoer van chloor per spoor. Gedurende een periode van een half uur zal het perron het decor zijn van een chloorramp, compleet met slachtoffers, hulpverleners, zwaailichten, afzetlint, gasmaskers etc..
Vanavond om 20.00 uur vindt er in wijkgebouw 't Klooster, Afrikaanderplein 7, een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomst zullen Harry Voss, Milieu Alarm Team SP en
dr. Ronald van Raak, auteur van het rapport
'Rood sein voor de chloortrein' en medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP de risico's van chloortransport toelichten.
Donderdagmiddag zal de raadsfractie van de SP tijdens de vergadering van de gemeenteraad een interpellatie-debat voeren met burgemeester Opstelten (VVD) van Rotterdam. Bovenstaande activiteiten maken deel uit van de landelijke campagne 'Rood sein voor de chloortrein'. Deze actie moet er toe leiden dat de overheid besluit, dat chloortransporten een onverantwoord en onnodig risico vormen voor de veiligheid van burgers.
Over hetzelfde onderwerp wordt op 14 februari een hoorzitting gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag.
De SP Rotterdam eist van de gemeente Rotterdam een duidelijk standpunt tijdens deze hoorzitting.

Voor meer informatie: Chris van Heumen
tel: 0626430494 of 010-2435010
of E-mail

Lees verder
24 januari 2001

SP-actie tegen de chloortreinen op Centraal Station

SP actie tegen de chloortreinen op Centraal Station

Lees verder
23 januari 2001

Aanvraag interpellatiedebat over chloortreinen

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Rotterdam

Verzoek om beraadslaging/interpellatie

Lees verder
22 januari 2001

Informatiebijeenkomst chloortrein Alexander

Onder het motto 'Rood sein voor de chloortrein' houdt de SP-Rotterdam maandag 22 januari een informatiebijeenkomst in Wijkgebouw Romeynshof, Stresemannplaats 8 (Rotterdam Alexander).

Lees verder
21 januari 2001

Nieuwjaarsrede SP-fractievoorzitter Chris van Heumen


Nieuwjaarsrede
, zoals uitgesproken door (toenmalig)
SP-fractievoorzitter Chris van Heumen op het nieuwjaarsfeest van de SP-afdeling Rotterdam in wijkgebouw het Klooster op 21 januari 2001

Chris van Heumen
Chris van Heumen. Foto Cees Bakker.

Lees verder

Pagina's

U bent hier