h

Nieuws van de afdeling

2 januari 2001

Begroting Feijenoord

In de begrotings behandelingen op 12 en 14 december 2000 in de raad van deelgemeente Feyenoord is de SP-fractie fel van leer getrokken tegen de zittende coalitie. Een aantal moties en amendementen werden ingediend om de begroting aan te passen, maar helaas kreeg geen enkel van de door de SP gedane voorstellen een raadsmeerderheid achter zich. Onder andere werd voorgesteld geld uit te trekken voor het daklozen project Sanford en Zo, extra geld voor het schoolmaatschappelijk werk, het inhouden van geld van gemeentelijke diensten die hun taken niet goed uitvoeren (zoals de ROTEB), extra geld uit te trekken voor het aanleggen van meer 30-km zones in de woonwijken. Een motie om meer geld voor speeltuinen en speelplekken in de deelgemeente vrij te maken werd ingetrokken na de toezegging dat er daadwerkelijk meer geïnvesteerd zal worden in onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Dit wordt in de gaten gehouden.

Lees verder
1 januari 2001

Kinderopvang in Charlois onvoldoende uitgebreid

SP deelraadslid Cees Bakker heeft in de commissie Sociale en Economische Zaken (SEZ) als enige kritische vragen gesteld over het kinderopvang beleid van de portefuillehouder.
De rest van de commisie was zeer te spreken over het gevoerde beleid, ook al zijn er veel problemen.
Er is ruimte gebrek om nieuwe kinderopvang locaties te openen en juist in de wijken waar dit het hardst nodig is, Pendrecht, Zuidwijk en de Tarwewijk, worden op dit moment enkele leegstaande schoolgebouwen gesloopt, die bij uitstek geschikt zouden zijn voor kinderopvang.
Ook zijn er de vele plannen voor nieuwbouw van woningen (in de dure koopwoning klasse) die er de afgelopen tijd door de raad door zijn gedrukt.
Bijvoorbeeld op de Slinge (in Zuidwijk) verrijzen nu enkele nieuwe appartementcomplexen (lees betonnen hoogbouw-blokkendozen) met in de onderste laag ruimte voor kantoren en/of winkels.
Het had de deelgemeente gesierd als bijvoorbeeld een (kantoor)ruimte was geclaimd voor kinderopvang!
Cees Bakker uite kritiek op het feit dat er nog steeds geen behoeften-onderzoek is uitgevoerd:
"Op basis van een globale schatting en dus speculatieve gegevens wordt een beleidsopzet losgelaten. Het is onvoldoende bekend aan welke vormen van opvang behoefte is en in welke wijken. Eigenlijk is de redenatie meer in de trend van ër is een behoefte aan meer kinderopvang dus laten we dat vast creëren dan kunnen we dat later wel aanpassen aan de exacte behoeften. Ruim baan dus voor de commercie (uitverkoop van de kinderopvang!)"
Ook hekelde Cees Bakker het bestaande (onder)subsideringsbeleid .
Uit negatieve publicaties die vorig jaar verschenen over hygiëne en veiligheid binnen de huidige kinderopvang bleek dat dit voor een zeer groot deel te wijten is aan geldgebrek bij de opvanginstellingen.

Lees verder
1 januari 2001

Uitnodiging Nieuwjaarsfeest

Nieuws Archief

Lees verder

Pagina's

U bent hier