h

Nieuws uit 2020

27 maart 2020

Corona legt onrechtvaardigheid bloot

Foto: Luc Schol / SP Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad ligt stil en het is een uitdaging om nu volksvertegenwoordiger te zijn. Je wilt de saamhorigheid in de samenleving niet verstoren en ook niet onnodig de waarde van de maatregelen ter discussie stellen. De roep om niet te polariseren en geen politiek te bedrijven is groot.

Lees verder
26 maart 2020

Thuiszorg en huishoudelijke zorg in tijden van Corona

De Rotterdamse SP fractie heeft vernomen dat er vanuit thuiszorgorganisaties een noodkreet is geuit met betrekking tot de dienstverlening van thuiszorg en huishoudelijke zorg tijdens de Corona pandemie. Ouderen en kwetsbare mensen zijn nu onevenredig de dupe van het Corona virus en vele Rotterdammers lopen essentiële zorg en hulp mis.

Lees verder
6 maart 2020

Humanitaire ramp Lesbos vraagt om actie in Rotterdam

Foto: Ineke Palm

De humanitaire ramp op de Griekse eilanden vraagt om directe actie en solidariteit van de gemeente Rotterdam. 'Stichting Vluchteling', 'Vluchtelingenwerk Nederland' en 'Defence for Children' hebben namelijk een oproep gedaan aan Nederlandse gemeenten om zich samen bereid te verklaren 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland te bieden. Het platform 'Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen' heeft deze oproep onmiddellijk ondersteunt en hierover een oproep gedaan aan de burgemeester, alle wethouders en de Rotterdamse Raad. Daarom heeft de Rotterdamse SP fractie een debat aangevraagd voor de raadsvergadering van 12 maart over het voorstel om een deel van de 500 vluchtelingkinderen in Rotterdam op te nemen. 

Lees verder
27 februari 2020

Slopen? Onbestaanbaar!

Foto: Wiebe Kiestra

Het zag er vorig jaar niet best uit voor de bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam. Van de rechter mocht woningcorporatie Vestia 11 huurcontracten opzeggen. Maar in januari werden in een tweede rechtszaak de kaarten opnieuw geschud en kregen zeventien Tweebossers die zich zijn blijven verzetten tegen sloop de troeven in handen.­

Lees verder
20 februari 2020

In memoriam: Jack Sier

Foto: Jack Sier

‘Gracias a la vida’. Dank aan het leven dat mij zoveel heeft gegeven. Dat waren de woorden van Jack toen hij hoorde dat hij niet meer beter zou worden.

Lees verder
19 februari 2020

Rotterdamse mobiliteitsaanpak mist concreetheid

Foto: Technau, Sergé

Afgelopen woensdag 12 februari werd de Rotterdamse Mobiliteit Aanpak (RMA) besproken in de commissievergadering EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit). Aanstaande donderdag 20 februari staat de RMA op de agenda van de gemeenteraad. De RMA staat bol van leidende principes en perspectieven, maar de RMA mist her en der concreetheid. Principes en perspectieven zijn pas zinvol als er ook concrete maatregelen worden uitgevoerd. De Rotterdamse SP fractie voegt graag concreetheid toe aan de RMA.

Lees verder

Pagina's

U bent hier