h

Thuiszorg en huishoudelijke zorg in tijden van Corona

26 maart 2020

Thuiszorg en huishoudelijke zorg in tijden van Corona

De Rotterdamse SP fractie heeft vernomen dat er vanuit thuiszorgorganisaties een noodkreet is geuit met betrekking tot de dienstverlening van thuiszorg en huishoudelijke zorg tijdens de Corona pandemie. Ouderen en kwetsbare mensen zijn nu onevenredig de dupe van het Corona virus en vele Rotterdammers lopen essentiële zorg en hulp mis.

Veel mensen kiezen er voor om de thuiszorg af te zeggen uit angst besmet te worden. De negatieve gevolgen hiervan zijn op de korte en lange termijn niet wenselijk: namelijk ouderen die vereenzamen en zichzelf verwaarlozen.

De Rotterdamse SP fractie vind het ook belangrijk dat er voor de huishoudelijke zorg en de thuiszorg voldoende aandacht wordt gegeven en adequate maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld door de richtlijnen zorgvuldig te volgen en er voor zorgen dat er (genoeg) beschermende kleding en middelen voor thuiszorgpersoneel is, zodat het personeel hygiënisch en veilig zorg kan verlenen. Bij cliënten die verdacht worden van corona kan alleen zorg worden verleend als er voldoende PBM (persoonlijk beschermingsmateriaal) aanwezig is.

Daarom heeft de Rotterdamse SP fractie een aantal vragen aan de wethouder gesteld hierover. Iedereen die momenteel te maken heeft met problemen met thuiszorg en huishoudelijke zorg kan dit aan ons melden via: rotterdam@sp.nl.

U bent hier