h

Nieuws uit 2003

3 maart 2003

Raadsonderzoek Boijmans van Beuningen

De SP-fractie heeft vandaag een voorstel aan de voorzitter van de gemeenteraad (de heer Opstelten) gestuurd betreffende een gemeentelijk onderzoek (enquête) naar het door het college gevoerde beleid rond museum Boijmans van Beuningen. Er is sinds 1996 heel wat aan de hand, zowel op personeelsgebied, met de nieuwbouw, collectiebeheer en rond de tentoonstelling Jeroen Bosch.
Er lijken nog veel problemen onopgelost, zowel organisatorisch als financieel. De bedoeling van het onderzoek is schoon schip te maken voordat de nieuwe directeur er komt. Sterker nog, wellicht moet er voorlopig wel geen nieuwe directeur komen!

Lees verder
3 maart 2003

SP-fractie Feijenoord stelt vragen over particuliere beveiliging Entrepotgebied.

Sinds 26 februari wordt het Entrepotgebied bewaakt door een particulier beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf voert de bewaking uit met twee beambte's, waarvan één hondengeleider. Het bedrijf wordt door de deelgemeente Feijenoord ingehuurd en betaald.
De SP-fractie vraagt zich af of het echt noodzakelijk is om met gemeenschapsgeld particuliere bedrijven in te huren om de publieke ruimte te beveiligen. Dit is ten slotte in de eerste instantie voor behouden aan de politie.

Lees verder
3 maart 2003

Particuliere beveiliging entrepotgebied

Tomaat Schriftelijke vragen Tomaat
Archief

Lees verder
3 maart 2003

Betreft: Reiniging zij- en achtergevels Stadhuis

Tomaat Schriftelijke vragen Tomaat
Archief

Lees verder
3 maart 2003

Voorstel Raadsonderzoek Boijmans van Beuningen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Cc: alle leden van de gemeenteraad

Lees verder
28 februari 2003

Werkbezoek SP aan de Bonnen nuttig

Op maandag 24 februari jl. heeft een delegatie van de SP onder leiding van Gerard Harmes, voorzitter van de SP-fraktie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, een werkbezoek gebracht aan de Bonnen en de Oranjebuitenpolder te Hoek van Holland.
Dit onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur vormt een belangrijke schakel tussen het beschermd natuurmonument de Kapittelduinen en het Midden-Delfland gebied.
De boeren in dit gebied willen graag hun vak blijven uitoefenen en beseffen dat daarvoor meer aandacht nodig is voor agrarisch natuurbeheer en recreatief medegebruik van het platteland.
Zo heeft de Stichting De Bonnen al onderzoek laten doen naar het inpassen van landschapselementen, het toepassen van akkerrandenbeheer en is een bedrijf al in omschakeling naar biologische landbouw.
Op deze wijze probeert men een antwoord te vinden op de veranderende rol van het boerenbedrijf op het platteland. Van productie van voedingsgewassen en melk en vlees zal er meer aandacht nodig zijn voor beheer en onderhoud van het landschap en de natuur en ook voor zaken als natuur- en milieueducatie en kleinschalig toerisme. Daarvoor is echter ook steun van de overheid nodig.
De boeren en bewoners van de Bonnen hebben zich verenigd in de Stichting De Bonnen en zo hebben ook de boeren en bewoners van de meer tegen Maassluis aan gelegen Oranjebuitenpolder zich verenigt in een stichting. Namens de Stichting De Bonnen trad Leen Vreugdenhil op als gastheer en namens de Stichting Oranjebuitenpolder waren Cees van der Sar en Huib Hoogendonk aanwezig.
Zij hebben de SP-delegatie meegenomen op een fietstocht door de polder en hun op de gevolgen gewezen van de planologische onzekerheid waar het gebied feitelijk al sinds de openbare verkoping in 1919 aan onderworpen is. Er zijn altijd plannen geweest het gebied een andere bestemming te geven, variërende van ooit een mogelijkheid voor een luchthaven tot de Rijnpoorthavenplannen uit de jaren zeventig tot en met de plannen voor een Floriade en een landgoederenzone nu.
Het waren altijd plannen van bovenaf, maar de beide stichtingen vragen nu voor een benadering vanuit de huidige bewoners en gebruikers van dit gebied. Tot de laatste categorie rekent men niet alleen de boeren, maar ook de natuurliefhebbers en de recreanten. De provincie behoort hierin een regierol te hebben, aldus de vertegenwoordigers van beide stichtingsbesturen.
Tevens werd aan Krista van Velzen, lid van de Tweede kamer voor de SP, gevraagd aandacht te hebben voor de rechtsbescherming van de pachters en aan Theo Cornelissen, raadslid van de SP in de gemeente Rotterdam, om een goed uitgiftebeleid van pachtgronden door de gemeente Rotterdam.
De SP stelt zich altijd op achter de zwaksten in de samenleving. De boeren in de open polders tussen
Maassluis en Hoek van Holland beseffen dat door gewijzigde economische omstandigheden zij hiertoe zijn gaan behoren. Het produceren voor een wereldmarktprijs met de hoge grondprijzen in de Randstad en de scherpe Europese regelgeving betekent de doodsteek voor de boeren en daarmee een verloedering en verpaupering van het platteland. Dit vereist politieke aandacht en anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen om grondspeculanten een slag voor te zijn. De bestuurders van beide stichtingen toonden zich dan ook verheugd met de belangstelling van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier