h

Nieuws van de afdeling

8 februari 2001

RandstadRail-station Statenweg

Op donderdag 8-2-2001 heeft SP-fractielid Rik Schonenberg in de commissie MERC (milieu, economie, ruimtelijke ordening en cultuur) van de deelgemeente Noord opmerkingen gemaakt over de houding van het dagelijks bestuur ten aanzien van het toekomstige Randstad Rail station aan de statenweg.
Hij zei o.a.:"Hoewel de SP-fractie in Noord sympathie heeft voor de harde toon van het dagelijks bestuur in hun correspondentie naar het college, gaat deze niet ver genoeg. Ik erken dat er prima locaties voor een RandstadRail-station te bedenken zijn in Noord.
Hierbij denk ik aan de nieuwe hoofdingang van Diergaarde Blijdorp waar geen enkele OV-faciliteit is,
of aan het huidige station Bergweg in het centrum van Noord. Een station aan de Statenweg is echter klinkklare onzin!"

Lees verder
7 februari 2001

Vragen over rapport Ombudsman

Vragen Archief

Lees verder
6 februari 2001

Interpellatie chloortrein

Vragen Archief

Lees verder
24 januari 2001

"Chloordoden" op Rotterdam CS

De SP afdeling Rotterdam voert morgenochtend,
24 januari omstreeks 11.00 uur, actie tegen de chloortransporten.

Actievoerders zullen op spoor 9 van het Rotterdamse centraal station, verkleed als zogeheten chloordoden, nogmaals aandacht vragen voor het gevaar van het vervoer van chloor per spoor. Gedurende een periode van een half uur zal het perron het decor zijn van een chloorramp, compleet met slachtoffers, hulpverleners, zwaailichten, afzetlint, gasmaskers etc..
Vanavond om 20.00 uur vindt er in wijkgebouw 't Klooster, Afrikaanderplein 7, een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomst zullen Harry Voss, Milieu Alarm Team SP en
dr. Ronald van Raak, auteur van het rapport
'Rood sein voor de chloortrein' en medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP de risico's van chloortransport toelichten.
Donderdagmiddag zal de raadsfractie van de SP tijdens de vergadering van de gemeenteraad een interpellatie-debat voeren met burgemeester Opstelten (VVD) van Rotterdam. Bovenstaande activiteiten maken deel uit van de landelijke campagne 'Rood sein voor de chloortrein'. Deze actie moet er toe leiden dat de overheid besluit, dat chloortransporten een onverantwoord en onnodig risico vormen voor de veiligheid van burgers.
Over hetzelfde onderwerp wordt op 14 februari een hoorzitting gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag.
De SP Rotterdam eist van de gemeente Rotterdam een duidelijk standpunt tijdens deze hoorzitting.

Voor meer informatie: Chris van Heumen
tel: 0626430494 of 010-2435010
of E-mail

Lees verder

Pagina's

U bent hier