h

Motie Rijtijdenverkorting

14 november 2003

Motie Rijtijdenverkorting

TomaatNieuws Tomaat

Rotterdam, 14 november 2003

De gemeenteraad van Rotterdam bijeen in vergadering op 11 en 13 november 2003 ter bespreking van de begroting 2004

Constaterende

dat dit college per 1 januari flink gaat bezuinigen op het openbaar vervoer in onze stad door een rijtijdenverkorting in te stellen

Overwegende

  • dat na rijtijdenverkorting dagelijks 11.000 reizigers geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer in Rotterdam
  • dat het in een werkstad met een bruisend nachtleven als Rotterdam mogelijk moet zijn om, met het openbaar vervoer, 's ochtends naar je werk te gaan en 's avonds van bioscoop of theater naar huis terug te keren
  • dat Rotterdam het zich het uit toeristisch/economisch oogpunt niet kan permitteren om na 23 uur geen openbaar vervoer te bieden

Verzoekt het college

de plannen voor een rijtijdenverkorting integraal terug te draaien, zodat reizigers na 23 uur 's avonds en voor 7 uur 's ochtends gebruik kunnen blijven maken van het openbaar vervoer.

en gaat over tot de orde van de dag

SP Fractie, Theo Cornelissen (06-) 20 43 01 96, E-mail

Terug naar Begrotingsraad 2004

U bent hier