h

Motie subsidies Zuideuropeaanse zelforganisaties (kleine nationaliteiten)

14 november 2003

Motie subsidies Zuideuropeaanse zelforganisaties (kleine nationaliteiten)

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 en 13 november ter bespreking van de begroting 2004

Constaterende

  • dat het college binnenkort de subsidiebudgetten gaat verdelen

Overwegende

  • dat zes Zuideuropeaanse zelforganisaties, namelijk de Vereniging van Werkende Grieken Rotterdam, Vereniging Jugoslavija Rotterdam, Centro Português Rotterdam, Padres de Familia Rotterdam, S.C.O. La Union Rotterdam en Stichting Italiaans Trefcentrum, hun subsidie meer dan ooit nodig hebben omdat de doelgroep met het ouder worden meer zorg behoeft
  • dat het voortbestaan van deze organisaties vrijwel kansloos is zonder gemeentelijke subsidie
  • dat deze zelforganisaties niet alleen voor de migranten zelf een sociaal integrerende rol spelen maar dat ze ook voor de wijk of buurt een grote rol spelen, omdat ze bijdragen aan de sociale samenhang in de stad door het inzichtelijk maken van meningen en knelpunten bij de achterban
  • dat deze organisaties ook integratie bevorderen doordat ze vaak kritisch zijn richting hun achterban, en die achterban ook daadwerkelijk aanspreken en betrekken bij beleidskwesties
  • dat deze organisaties hun onderkomen zeer geregeld beschikbaar stellen aan allerlei andere organisaties met ruimte tekort binnen hun deelgemeente, en dat het subsidiegeld op die manier dus erg goed besteed wordt

Verzoekt het college

om bovengenoemde zes organisaties structureel per jaar per organisatie € 10.000 aan subsidie toe te kennen

en gaat over tot de orde van de dag

SP Fractie, Theo Cornelissen (06-) 20 43 01 96, E-mail

Terug naar Begrotingsraad 2004

U bent hier